Nickerie.Net, zondag 10 mei 2015


VHP:Moederdag in teken van liefde, respect en dankbaarheid

Vandaag 10 mei is het een speciale dag, een feestdag, want wij vieren Moederdag. Moederdag staat in het teken van liefde, respect en dankbaarheid. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij de viering van Moederdag. Een moeder is niet om op te leunen, maar om het leunen overbodig te maken. Het belangrijkste wat een vader voor de kinderen kan doen, is het liefhebben van hun moeder.

De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het gezinsleven draaiende hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. Wat de VHP betreft, zouden moeders elke dag aandacht moeten krijgen, maar door de alledaagse drukte gaat het ons voorbij.

Het is aan te bevelen dat op deze dag de huishoudelijke taken zoveel mogelijk  moeten worden overgenomen door de kinderen en de vader van het gezin. Dit zou als meest sprekend symbool van het omgekeerde rolpatroon moeten gelden op deze dag, en het door de kinderen of vader klaargemaakt maaltijd wordt bediend op bed.

Als er geen mama’s waren, stonden wij er hier vandaag niet. De moeders dragen een ernstige  verantwoordelijkheid. Moeders moeten het leven zien als een geheel en moeten verantwoordelijkheid dragen voor het jonge leven, dat zij ter wereld heeft gebracht, de moeder weet warm hart te combineren met koel hoofd.

Mama is het eerste woord dat een kind kan zeggen en nooit zal vergeten. Moeders geven ons het leven. Ze verzorgen ons met liefde tot dat wij groot genoeg zijn. Moeders laten geen vermoeidheid zien en voeden ons met liefde op. Moeders zijn de belangrijkste personen in het leven van een kind.

Voor de huismoeders is het aanrecht haar altaar, de pan haar wierookvat. Een niet-werkende moeder bestaat niet. De moeder is de spil van het gezin, de hoeksteen van de samenleving. We nemen aan dat zij, de moeder, vanzelfsprekend voor alles zorgt.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) hecht bijzonder veel waarde aan Moederdag en moeders. Moeders die voor dag en dauw opstaan om het brood van hun kinderen te smeren. Moeders die precies weten hoe ze jouw favoriete trui moeten wassen en strijken. Zij is in het drukke leven, het rustpunt voor haar gezin. Haar wapenspreuk is “Dienen”.

De VHP merkt op dat vele moeders niet in staat zijn te zorgen voor hun gezinnen vanwege het slechte financiële beleid van de regering. Het geld raakt snel op. Bijkans alle basisgoederen en diensten zijn duurder geworden. Alleenstaande moeders hebben het heel moeilijk.

Door gezamenlijke inspanning moet volgens de VHP ervoor gezorgd worden dat er randvoorwaarden gecreëerd worden voor alle moeders om effectief te kunnen functioneren. In deze heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen voor een vrouwvriendelijk milieu.

Ook de moeders moeten in staat gesteld worden om te kunnen participeren in organisaties op verschillende gebieden. De organisaties moeten zorgen voor een goede opvang en begeleiding van de kinderen na schooltijd en ook in de avonduren van moeders met ambities, vooral wanneer het gaat om alleenstaande vrouwen.

Een speciale boodschap van VHP-voorzitter Santokhi: “Vandaag denk ik extra aan mijn moeder en alle warmte en liefde die ons gezin van haar heeft gekregen. Laten we op deze moederdag alle moeders een brassa geven en hen danken voor de warmte, zorg en liefde die ze aan hun kinderen en familie hebben gegeven. Ik ben er zeker van dat ze deze liefde duizendmaal terug zullen krijgen van ons allemaal. Een mooie Moederdag toegewenst voor alle moeders, waar ze ook zijn”. God bless.

De Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) brengt hulde en lof aan alle moeders en toekomstige moeders.  De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder alle moeders een heel fijne Moederdag toe.

VHP mediacommissie
Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ VHP 10-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics