Nickerie.Net, maandag 11 mei 2015


NDP-er Soeresh Algoe koopt mensen om met kunstmest

PARAMARIBO - VHP parlementariër Mahinder Jogi zegt dat de NDP diverse omkooppraktijken hanteert om aan stemmen te komen in Saramacca. Vooral de minister van Landbouw Veelteelt en Visserij Soeresh Algoe zou zich schuldig maken aan deze praktijken. “Minister Algoe komt in Sarammacca mensen omkopen met kunstmest. Er worden huis-aan-huis zakken vol kunstmest verdeeld en in ruil daarvoor wordt aan de mensen gevraagd om te stemmen op de NDP en een NDP vlag te zetten voor hun woning”, beschuldigt Jogi de minister. De West trachtte een reactie van de minister te krijgen, echter bleef hij onbereikbaar voor een reactie. Jogi zegt dat ook de familie Mangroe en de broers van ex-districtscommissaris Arun Ramdhanie door de NDP zijn ingezet om Algoe te ondersteunen.

Foto: Minister van Landbouw Veelteelt en Visserij Soeresh Algoe

“Deze zelfde Mangroe heeft maanden corruptieve praktijken van de ex-dc naar buiten gebracht en vandaag doet hij ook mee met de corruptieve praktijken”. Jogi zegt dat de handelingen van zowel Algoe als Mangroe en Ramdhanie corruptief zijn, omdat de overheid de kunstmest heeft moeten betalen en deze nu in naam van de NDP wordt verdeeld.

Hij brengt in herinnering dat hij reeds in het parlement heeft aangekaart, dat de staat kunstmest heeft opgekocht en tegelijk benadeeld is geworden voor een bedrag van USD 500.000 door Algoe. “Die dag heeft de minister zijn mond niet opengedaan”. Ruim 700 zakken vol kunstmest zijn inmiddels verdeeld in Saramacca. Ook waterpompen worden verdeeld.

“Eerst kregen de boeren met een NDP kleur het en nu krijgen andere mensen het zodat ze kunnen stemmen op de NDP”, aldus Jogi. Jogi zegt dat de regering mensen in dienst heeft genomen, echter worden ze ingezet voor het maken van propaganda voor de NDP. Indien de mensen weigeren propaganda te maken worden ze toch gedwongen.

“Aan hen wordt gevraagd de presentielijst in te vullen, waarna ze in de bus worden geplaatst, zodat ze naar de stad kunnen gaan om propagandawerk te doen. De NDP voert niets anders dan een schrikbewind in Saramacca, maar ze gaan grandioos verliezen”, aldus Jogi.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ De West 11-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics