Nickerie.Net, maandag 18 mei 2015


Machtsposities in handen van Family and Friends

In 2010 kregen we een NDP regering met Desiré Delano Bouterse als president van de Republiek van Suriname. Gelijk na zijn aantreden begon hij zijn familie, vrienden en partij-loyalisten te accommoderen. Machtposities werden in handen gelegd van Family en Friends. Dus er was duidelijk sprake van nepotisme(vriendjespolitiek).

De mediacommissie van de VHP is ernstig bezorgd over de machtsposities die in handen zijn familie en vrienden. Directeuren van Staatsbedrijven en departementsdirecteuren die niet gelieerd zijn aan de NDP worden vanwege “gewijzigde beleidsinzichten” vervangen. Ook economische machtsposities komen in handen van Family and Friends.

Wij moeten ervoor waken dat goed draaiende Staatsbedrijven niet in handen komen van family en friends. VHP-voorzitter Santokhi heeft herhaaldelijk gezegd dat strategische projecten die onze toekomst bepalen er geen geheime deals gesloten kunnen worden. Onderhandelingen voeren in kleine donkere kamers is uit den boze. Er is duidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur.

Wij als volk willen geen herhaling van de situatie van de Jaren 1998, waarbij de NDP regering onder leiding van ex-president Wijdenbosch, op het punt stond Staatsolie voor een habbekrats te verkopen. Staatsolie zou voor US Dollar 60 miljoen verkocht worden. We moeten als volk alert zijn dat zulks gebeurt.

Familie, vrienden en partijloyalisten worden begunstigd met grote lappen grond. Wat we nu opmerken, is dat zelfs politieke overlopers begunstigd worden met houtconcessies, goudconcessies, directeursfuncties en andere hoge posities. Bij Staatsbedrijven worden hoge functies ingevuld door de politieke elite van NDP.

Toen VHP-voorzitter Chan Santokhi, onthulde dat er in kleine donkere kamers onderhandeld werd over EBS, Suralco en andere Staatsbedrijven waren president Bouterse en consorten vreselijk boos. Chan e ley, Chan e ley, Chan e ley, was de kreet van president Bouterse, Cliffton Limburg, alias Limbo en partijgenoten.

Nu blijkt dat de onthullingen die VHP-voorzitter de afgelopen weken heeft gedaan op waarheid berusten. In andere landen worden bestuurders gedwongen terug te treden, als ook maar de schijn bestaat dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Terwijl onder regering Bouterse, bestuurders beter worden gewaardeerd die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie.

Tijdens het live economisch debat van de Vereniging van Economisten (VES) woensdagavond heeft Winston Caldeira toegegeven dat de ex- minister van OW, Ramon Abrahams, wegens corruptie is ontslagen. Heel frappant was dat Abrahams na enkele weken door president Bouterse benoemd werd tot Staatsadviseur met een riant salaris van SRD 22.000 per maand.

Heel opmerkelijk is ook dat politieke overlopers  goed geaccomodeerd worden door president Bouterse. Hardwerkende NDP’ers worden door de president op een zijspoor gezet ten faveure van de overlopers. Zij moeten het doen met de kruimels.

Het accommoderen van familie, vrienden en partij-loyalisten in machtsposities is puur om macht te behouden en doormiddel van corruptie illegale activiteiten te kunnen faciliteren. De bedoeling is ook zo snel mogelijk graaien en wegwezen voordat een andere regering aan de macht komt. De reactie van de regering: don't see, don't know, don’t tell.

Het is daarom niet verwonderlijk dat in de afgelopen jaren het ene schandaal na het andere de regering heeft achtervolgd en nog steeds achtervolgt. Er zijn voorbeelden te over waarbij families, vrienden en loyalisten zijn geaccommodeerd door de huidige regering c.q. president Bouterse. In 2012 is Mahinder Gopie begunstigd met 86.000 ha grond om aan houtkap doen.

De kwestie-Sew A Tjon met 600.000 ha grond voor exploratie van goud. De aankoop van boeken voor de scholen door Eddy Jozefzoon voor een bedrag Euro 8 miljoen. Deze boeken zijn nooit gebruikt, het geld is verbrast. Mevrouw Elisa Carter heeft 1,5 miljoen Euro van de staat Suriname ontvangen. Wat voor werk heeft ze verricht voor het Wanica ziekenhuis?  

Er is bijkans Euro 1 miljoen betaald aan BMC zonder geleverde prestatie. Er is ook geld betaald aan het bedrijf Strukton voor het treinproject, zonder een meter spoorweg aan te leggen. De benoeming van minister Ashwien Adhin zijn broer tot directeur van SEA Food, heeft veel stof doen opwaaien. Het riekt naar favoritisme.

De goudconcessie van minister Ashwien zijn vader en zus ter grootte van 11.300 ha en eentje van 200 ha voor het ontginnen van steenslag heeft ook voor opschudding gezorgd. Deze concessies zijn snel doorverkocht  aan derden. En minister Ahswien Adhin zegt verbaasd te zijn over deze zaken. Wie houdt hij voor de gek? Hij doet nu alsof zijn neus bloedt.  

Een deel van Waterkant is uitgegeven aan de onderneming NV Cactus van de ondernemer Guno Chin A Sen, terwijl Dienst Monumentenzorg  geen kennis van droeg. Binnen niet al te lange tijd zal EBS opgedeeld worden en de schoonzoon van ex-minister Abrahams wordt directeur. Wie zijn de spelers die straks Suralco en het Afobaka Stuwdam zullen overnemen?  

VHP mediacommissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden 18-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics