Nickerie.Net, maandag 18 mei 2015


Volksmisleiding regeringsprogramma INFO ACT over waterprobleem Commewijne

Ik reageer niet makkelijk op de propaganda van INFO ACT, maar voel mij nu wel gedwongen, omdat men het steeds bonter maakt. In een recent programma is te zien dat arbeiders van de Dienst Watervoorziening een buis op de straat voor het huis van Girjasing opgraven. Daarna volgen zonder enig bewijs allerlei beschuldigingen aan het adres van dhr. Girjasing. Ook wordt gezegd door iemand dat Girjasing al jarenlang geen waterrekening heeft betaald. Kortom volgens INFO ACT heeft Girjasing de mond vol over het waterprobleem in Commewijne, maar heeft hij zelf genoeg water, waarvoor hij niet betaalt. Hij heeft zelfs dikke buizen aangelegd om extra water te krijgen. Kortom meneer Girjasing moet zijn mond houden, want hij heeft water. Het lijkt een plausibel verhaal, maar om een aantal redenen is dit puur volksmisleiding.

Waterprobleem ernstig vraagstuk

Volgens de volkstelling 2012 had slechts 15% van de huishoudens in Commewijne leidingwater in huis. Daarnaast had 9% leidingwater via een kraan buiten het huis. Dus slechts een kwart van de huishoudens had maar leidingwater, terwijl 70% regenwater in een bak of ton of tank gebruikte. De overige 6% kreeg op allerlei andere manieren hun water (uit een put, de kreek, watertruck, e.d.). Kortom 7.057 huizen van de 8.344 in Commewijne hadden geen veilig drinkwater in huis in 2012. Dit staat in tabel 20 van de publicatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek “Districtsresultaten volume II van de 8e volkstelling” (ABS, april 2014, blz. 739).

Uit de NIKOS-opiniepeiling die ik in februari heb gedaan, bleek dat slechts bij 14% van de huizen in Commewijne de hele dag water uit de kraan komt, terwijl velen dus niet eens waterleiding hebben. Gebrek aan drinkwater werd door 50% van de ondervraagden als belangrijkste probleem genoemd in de opiniepeiling. In Alkmaar zelfs door 68%, in Tamanredjo door 60%, in Nieuw Amsterdam 46% en in Meerzorg 37%. Dit geeft aan dat de Dienst Watervoorziening gewoon een slechte job heeft gedaan.

Het DNA-lid Girjasing weet blijkbaar heel goed wat de grote problemen zijn in zijn district en heeft dus heel terecht deze issue aangekaart. De Dienst Watervoorziening moet dus niet naar buizen gaan graven bij Girjasing, maar meneer Oosterling moet de burgers van Commewijne vertellen waarom hij dit probleem niet heeft opgelost. INFO ACT moet niet de boodschapper proberen zwart te maken, maar de verantwoordelijke minister om rekenschap gaan vragen. Nu hanteert men een afleidingsmanoeuvre alsof Girjasing de oorzaak van het probleem is. Dat is puur volksbedrog, waarbij men de aandacht van de burgers probeert af te leiden van het werkelijke probleem. Met het afsluiten van water bij Girjasing is het waterprobleem van Commewijne nog even groot.

Girjasing is DNA-lid

Men maakt geen onderscheid tussen de heer Girjasing als lid van De Nationale Assemblee en de heer Girjasing als privé persoon. Als lid van DNA wordt hij betaald om op te komen voor de bevolking en hij moet misstanden zoals gebrek aan drinkwater aankaarten. Dat heeft niets te maken of hij zelf geen druppel water krijgt of dat hij een heel zwembad vol water heeft. De redenering van INFO ACT zou betekenen dat geen enkel DNA lid mag praten over armoede in het land, omdat ze immers zelf SRD 14.000 per maand verdienen en dus rijk genoeg zijn en niet moeten kletsen over armoede. Dan zou bijvoorbeeld DNA lid Melvin Bouva van de NDP niets mogen zeggen over misstanden in het onderwijs, omdat hij zelf goed geschoold is. U ziet dat het een kronkelredenering is.

Aantasting privacy

INFO ACT tast ook de privacy van de burger Girjasing ernstig aan. Deze handeling is volstrekt onethisch en willekeurig, omdat zij geen enkel respect heeft voor de privacy van de burger Girjasing. Hij wordt bewust tot doelwit gemaakt van een politieke campagne, waarbij men niet schroomt om zelfs zijn rekeningen tentoon te stellen. Dit is een ernstige schending van de privacy door een overheidsdienst, waar ernstige sancties op behoren te volgen. Het zou wat moois zijn indien Telesur morgen uw telefoonrekening zomaar aan de pers toont.

Overigens betaalt blijkbaar niemand in Commewijne voor water, want ik belde diverse kennissen in Commewijne om te vragen hoeveel zij betalen en zij reageerden verbaasd want niemand betaalt volgens hen. INFO ACT doet echter voorkomen alsof alleen Girjasing niet betaalt, wat misleidend is. Als ze eerlijk zijn moeten ze ons vertellen hoeveel personen in Commewijne wel voor water betalen en hoeveel niet. Als niemand betaalt heeft Girjasing dus niets verkeerds gedaan. Ook laat men geen watermeter zien waarop staat hoeveel water er is geleverd. In Paramaribo betaal ik de SWM op basis van het water dat zij geleverd hebben volgens de meter. Als Girjasing als burger iets aan de buizen zou hebben gedaan dan is dat tussen de Dienst Watervoorziening en hem in prive. Nu worden onbewezen beschuldigingen aan de grote klok gehangen en gefilmd, terwijl het ook mogelijk is dat politieke tegenstanders op straat expres een dikke buis hebben gelegd om Girjasing in een kwaad daglicht te stellen?

Politieke rancune

De actie van NDP-er Oosterling is ook willekeurig, want waarom selecteert hij slechts één bepaalde burger en doet hij geen breed onderzoek bij de hele buurt of waarom niet bij alle DNA kandidaten? Hij selecteert precies die ene persoon die het waterprobleem krachtig aan de orde heeft gesteld. Kortom het is onbeschaamd, want Girjasing is als DNA lid opgekomen voor een ernstig waterprobleem in zijn district en dat is zijn goed recht. INFO ACT en Oosterling voeren een duidelijke politieke actie, waarbij men heel doorzichtig probeert de boodschapper zwart te maken i.p.v. het waterprobleem aan de orde te stellen. Foei toch meneer Limburg. Geen wonder dat 60% van de burgers vindt dat regeringspartijen misbruik maken van staatsmiddelen voor propagandadoeleinden.

Get up stand up for your right

In 2010 heeft de Verenigde Naties veilig drinkwater tot mensenrecht verklaard, en de kiezers van Commewijne hebben zeker ook recht op veilig drinkwater. Het is dus geen gunst, maar een recht van de burgers. De overheid behoort keihard te werken aan een oplossing i.p.v.een flink DNA lid, die dit recht opeist voor alle burgers van Commewijne, de mond te willen snoeren. Bob Marley gebruikt in een lied een uitspraak van president Abraham Lincoln: You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Het lied heet Get up stand up for your right. Don’t give up the fight. Ik zou zeggen meneer Girjasing –en alle andere DNA leden van Commewijne- gaat u verder met dit belangrijk gevecht totdat alle burgers van Commewijne veilig drinkwater in huis hebben.

Marten Schalkwijk


Rode kaart voor Limburg waterprobleem Commewijne

De heer Limburg heeft als eindverantwoordelijke van Info Act gereageerd op mijn artikel inzake het grote waterprobleem van Commewijne. Hij stelt dat Info Act “de gemeenschap zo breed mogelijk moet informeren over het beleid van de president”. Dat was ook precies mijn punt, want dat betekent dat Info Act de bevolking van Commewijne moet uitleggen waarom maar bij 14% van hen de hele dag water uit de kraan komt? Dat doet hij niet, maar pikt precies één persoon uit in een poging om die te schande te zetten. Dat heeft niets te maken met informatie over het beleid.

In zijn reactie bevestigt Limburg openlijk dat hij er op uit was om Girjasing als politieke tegenstander te pakken, al heeft hij dat misschien zelf niet door. Dat was precies wat ik betoogde. Ik denk niet dat bij alle normale controlewerkzaamheden van de Dienst Watervoorziening de camera's van Info Act aanwezig zijn, maar waarom wel bij het DNA lid die het waterprobleem van Commewijne aankaart? Hij moet de Dienst Watervoorziening filmen wanneer die de waterleiding gaat aanleggen voor de bevolking van de pandit Tilakdharieweg naar Alkmaar. Dan toont hij wat het beleid van de regering is.

Bij Limburg en Oosterling gaat het niet om de mensen zonder water in Commewijne, maar om een bewuste politieke actie tegen een DNA lid dat kritiek levert. Dat geeft een totaal verkeerd signaal af. Men speelt op de man in plaats van op de bal en dat is de essentie van mijn artikel geweest. Van een perschef en overheidsdienst zou je wat anders verwachten. Maar ja de perschef heeft niet eens door dat Girjasing echt gekozen is als DNA-lid (hij schrijft immers ‘de zich volkvertegenwoordiger noemende Girjasing’). Verder noemt hij hem een ‘malloot’ (een gek) en mij ‘van nul en generlei waarde waarde’.

Limburg begint zijn reactie als officiële perschef, maar eindigt als Limbo van Bakana Tori, want hij vergeet de minimale beschavingsnormen naar een DNA-lid en naar mij toe in acht te nemen. Dat levert elke perschef in het vak een rode kaart op. Ik zal daarom maar niet op vele andere punten in de reactie van Limburg c.q. Limbo ingaan. Dus laat ik het verder maar aan de lezer over en aan de vele kiezers in Commewijne die na 5 jaar nog steeds geen water hebben.

Marten Schalkwijk

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 11-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics