Nickerie.Net, donderdag 04 juni 2015


Lackins hoop op de 27ste zetel is te ijdel, vergeet het maar!

 

Meneer Lackin, de kans dat de NDP de 27ste zetel haalt is zo miniem dat het beter zou zijn om u te concentreren op de strategie die uitgezet moet worden op de eerste DNA- vergadering. Niet dat ik de NDP die 27ste zetel niet gun, maar cijfermatig bekeken heeft het geen zin.

 

fotoDe voorlopige cijfers in Paramaribo zien er zo uit:
NDP 55886
V7 37618
AC 9241
DOE 7777

Op basis van het systeem van Victor Dí Hondt (evenredigheid) krijgen de partijen de volgende zetels:

NDP 9 zetels
V7 6 zetels
DOE en AC elk 1 zetel.

In deze analyse zullen we AC en DOE niet meenemen. Immers, DOE en AC krijgen een zetel in Paramaribo of er moet heel veel mis gaan. Dus als minister Lackin zijn hoop vestigt op die ene zetel, zal die van V7 komen. Dit betekent dat er drie scenarioís zijn:

1. De NDP moet ten opzichte van V7 meer stemmen krijgen.
2. V7 moet in stemmen totaal achteruitgaan.
3. Het onderling verschil tussen de NDP en V7 moet vergroten

Voordat we de scenarioís uitwerken moet het eerst duidelijk zijn hoeveel stemmen de NDP erbij moet krijgen om die ene zetel te krijgen. Om dit te doen moeten we kijken naar het quotiŽnt van de laatste zetel van V7. In de tabel (boven) is dat quotiŽnt 6269,66.

Het laatste quotiŽnt van de NDP, de 17 zetel, is 6209, 55. Dus als de NDP die tiende zetel wil pakken moet haar laatste quotiŽnt hoger zijn dan het laatste quotiŽnt van V7. U kunt me volgen toch? Zo alleen kan de NDP de zesde zetel van V7 afsnoepen. Kortweg het quotiŽnt van de 17de zetel van de NDP moet tenminste zijn 6269,67 zijn. Dit getal vermenigvuldig je met 10. Let hier goed op. Omdat we met 10 vermenigvuldigen, krijgen we aan het eind 62696,7. Nu moet u weten dat we geen halve stemmen kennen. Om dit probleem op te lossen ronden we het getal naar boven af. We komen dan op 62697.

Dus om de 10de zetel te pakken moet de NDP komen op een totaal van tenminste 62697. Dat zijn
(62697-55886) 6811 stemmen meer.

Hoe ziet dar eruit op stembureau niveau?
Er zijn 270 stembureaus in Paramaribo. Om te weten hoe het niveau op stembureau niveau eruit moet zien, delen we het getal 6811 door 270 en komen op 25,22. Afgerond is dat dan 26. Remember, er bestaat geen halve stem. Dit betekent dat de NDP op stembureau niveau gemiddeld 26 stemmen extra moet krijgen of tenminste het onderling verschil van gemiddeld 26.

Scenario 1
Door de uitleg hier boven weet u nu al dat de NDP 6811 stemmen meer moet krijgen wil zij de 10 zetel pakken. V7 blijft dan op haar oorspronkelijk totaal van 37618. V7 verliest op 1 stem na haar laatste zetel.

Scenario 2
Als V7 6811 stemmen minder krijgt heb je hetzelfde geval als in scenario 1. V7 eindigt dan op 30807 stemmen in Paramaribo. De NDP blijft op 55886. Door het systeem van Dí Hondt toe te passen krijgt de NDP 10 zetels en V7 5

Scenario3
Maar het onderling verschil mag ook. Dus de ene partij hoeft niet 26 stemmen extra te krijgen en de andere partij niets. Dus als NDP 13 stemmen extra krijgt, moet V7 13 minder krijgen. Maar we praten over onderling verschil dus het kan ook zo zijn
+ 20 tegenover -6
+ 5 tegenover -21
enz. De voorwaarde is dat V7 aan de verliezende kant moet zijn.

Is het mogelijk dat de hertelling een verschil of onderling verschil tussen NDP en V7 van 6811 aan het licht brengt? Het antwoord is simpelweg NEE. Het is vrijwel onmogelijk. En als dat toch gebeurt, breekt de hel wel los in ons vredig land.

Maar u blijft waarschijnlijk toch met een vraag over. Wat als DOE en AC na de hertelling dusdanige stemmen verliezen dat zij hun zetel kwijtraken. Als AC en DOE hun zetel moeten verliezen moet zij minder dan 6210 krijgen. (afgeleid van het laatste quotiŽnt bij een ongewijzigd stemmenaantal voor NDP) Dit betekent dat AC 3031 stemmen moet verliezen (die stemmen verdwijnen) of DOE moet 1567 stemmen minder krijgen na de hertelling. Of de onderlinge verschillen tussen NDP en AC moet 3031 zijn en NDP en DOE 1567. In feite min of meer hetzelfde scenario zoals hierboven beschreven.

Uiteindelijk moet u toch rekening houden dat scenarioís op stembureau niveau dwars door elkaar kunnen lopen. Uiteindelijk is elke stem goud waard. Feit blijft dat er heel veel mis moet gaan als de NDP een tiende zetel wil in Paramaribo.

Dus beste heer Lackin, uw hoop om een tiende zetel in Paramaribo te pakken is ijdel. En u wilt toch niet horen dat de NDP-regering een bruya verkiezing heeft georganiseerd? Interessanter wordt het om te weten hoe de volgende regering, waarin NDP 26 zetels heeft, eruit zal zien. Of welke strategie er toegepast zal worden op de eerste dag waarop het nieuw gekozen parlement bijeenkomt.


Gregory Rijssen

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 26-05-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics