Nickerie.Net, maandag 08 juni 2015


Paars mag financiële leleku zelf opruimen

De NDP heeft bij de onlangs gehouden verkiezingen een nipte parlementaire meerderheid verworven, waarmee de paarse partij feitelijk de voorzitter, ondervoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van De Nationale Assemblée kan kiezen. Het zal Paars ongetwijfeld ook lukken zelfstandig de president en vice-president te kiezen en een regering met alleen paarse ministers te vormen. Paars heeft de absolute macht verworven en kan alle belangrijke beslissingen zonder toestemming van andere politieke partijen in OCER nemen en bij wijze van spreken, alle DNA-vergaderingen voortaan op de berm laten plaatsvinden.

We zullen zien hoe Paars met de macht zal omgaan, want het zijn alleen sterke benen die de weelde kunnen dragen. Aangezien Paars de gewoonte heeft, om bij falen altijd iedereen behalve zichzelf aan te wijzen als schuldige, is het zonder meer aan te raden, dat geen enkele partij overstag gaat om in een regeercoalitie te gaan zitten. Ook de dominee kan liever de paarse gifbeker aan zich voorbij laten gaan, want obia a no fu yu, no spiti na ini en. Laat Paars de financiële leleku die ze zelf heeft veroorzaakt, maar zelf gaan opruimen.

Samenwerken met een oppermachtig NDP zou een politieke blunder van formaat zijn, elke politieke participant zou slechts functioneren als het vijfde wiel aan de wagen. Nee, laat de geweldige paarse econoom die naar het VES-debat was afgevaardigd,maar zelf zijn aangekondigd economisch beleid, gaan implementeren. Laat Paars maar zelf de zwaar gekelderde monetaire reserves en de staatsschuld van meer dan SRD 6 miljard weer op niveau brengen. Hoe was Paars trouwens van plan, om eens eindelijk de aannemers uit te betalen, terwijl de wereldmarktprijzen voor olie, goud en aluinaarde zijn gekelderd? Hoe was Paars voornemens om het aanstaande vertrek van Alcoa op te vangen? En o ja, uit welke pot zal men miljoenen vrijmaken voor de verkiezing van de president in de Verenigde Volksvergadering? Zal het verkiezingspersoneel dat overuren heeft gemaakt, jaren moeten wachten op uitbetaling, evenals dat het geval was bij Carifesta? Hoeveel moet de overheid nog betalen aan mediahuizen die het paarse ‘langabere’ en peperdure propagandaprogramma Info Act tot vervelens toe hebben moeten draaien? Hoe zit het met bill-boards en wat dies meer zij, met de paarse sluikreclame ‘Deze president werkt en het werkt’, hoe groot is die overheidsschuld?

Wat in ieder geval als een paal boven water staat, is dat deze regering ongegeneerd en op oneigenlijke wijze miljoenen heeft uitgegeven en geleend om Paars in het machtscentrum te behouden. Na elke verkiezing is er druk op de economie, dit keer zal het echter vele malen erger zijn. De vakantie staat bijvoorbeeld voor de deur, hoe was de paarse regering van plan om vakantietoelagen te gaan betalen aan een ieder die in dienst is bij lanti? Het is niet te hopen, dat de miljonair op de Centrale Bank de geldpers gaat inzetten en/of over zal gaan tot wederom een devaluatie van de nationale munt.

Nu al zien we dat er problemen zijn om ziekenhuispersoneel op tijd uit te betalen. Paars wilde coûte que coûte regeermacht behouden. Paars wilde tegen elke prijs een parlementaire meerderheid, zodat het quorumprobleem voor eens en voor altijd tot het verleden zou behoren. Paars heeft nu alle touwtjes in handen gekregen. Paars suku, Paars feni, dan now Paars musu tyari.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West 08-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics