Nickerie.Net, maandag 08 juni 2015


Ramadhin: ‘Het zijn de Surinaamse redimusu’s die verdeeldheid zaaien’

‘Vroeger kregen de bakra’s de schuld van alles. Maar we zien nu met onze eigen ogen dat het niet de bakra’s zijn, maar de Surinaamse redimusu’s die verdeeldheid zaaien’, zegt politiek analist Hardeo Ramadhin wanneer hij de huidige politieke ontwikkelingen onder de loep neemt. ‘Na 40 jaren onafhankelijkheid zijn we geen stap vooruit gegaan. We zijn op datzelfde punt blijven steken’, aldus Ramadhin. Dat overige politieke partijen, waaronder vooral de NDP, campagne heeft gevoerd tegen Santokhi als president, kan Ramadhin zich niet voorstellen.

De NDP-parlementariër Andre Misiekaba schroomde er tijdens zijn campagne er niet voor om te verkondigen dat stemmen op NPS en BEP wil zeggen stemmen op Santokhi als president. ‘Wel, vroeger gaf de NDP de schuld aan de bakra’s van het neokolonialisme. Dat de bakra’s voor verdeeldheid hadden gezorgd in Suriname.’ Volgens Ramadhin is de NDP puur erop uit om verdeel- en heerspolitiek toe te passen door slechts met bepaalde partners van de V7 in zee te willen gaan. En gedurende de hele propaganda door heeft de NDP er alles aan gedaan om Santokhi als een beul te portretteren, stelt Ramadhin. ‘Santokhi is aldoor zwart afgeschilderd.’ Al deze zaken die Ramadhin aanhaalt, hebben er zorg voor gedragen dat de V7 met minder stemmen uit de bus is gekomen.

Behalve het strooien met cadeautjes, waaronder het in overheidsdienst nemen van personen en het verdelen van bereidverklaringen en grondbeschikkingen, heeft de negatieve campagne tegen Santokhi ook zijn invloed gehad op het stemgedrag van de kiezers binnen V7-verband, is Ramadhin van oordeel.

VHP met meer dan 20% gegroeid Op grond van het reeds beschikbare cijfermateriaal stelt de politiek analist dat de VHP in 5 districten een absolute groei heeft meegemaakt. In Nickerie is de VHP met 107 % gegroeid, in Saramacca met 48 %, in Commewijne met 43 % en in Wanica met 34 %. Op grond van de voorlopige cijfers stelt hij dat de VHP in Paramaribo is gegroeid met zeker 20 tot 25 %.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 07-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics