Nickerie.Net, woensdag 10 juni 2015


Smeltkroes geen garantie voor natievorming

Uit de reactie van de heer AH Atjah op mijn artikel “ natievorming op haar beloop laten” kan ik concluderen dat hij mijn stuk niet aandachtig heeft gelezen en/of niet goed heeft begrepen. Ik wil kort ingaan op een aantal standpunten van hem:

1. “De heer Ah Atjah zegt een grote tegenstander te zijn van een klassenmaatschappij, waar klassen gescheiden door het leven moeten gaan”. Is deze meneer soms een voorstander van communisme? Want elke maatschappij die gestoeld is op democratische principes kent klassen die enigszins gescheiden door het leven gaan ( rijk-arm, geschoold- ongeschoold, hooggeplaatst-laag op de ladder etc. ). Hoe denkt hij deze klassen te kunnen uitroeien?

2. “Hij is van mening dat natievorming zal ontstaan uit een samenlevingsvorm waarin mensen worden voorbereid om op respectvolle wijze omgang te hebben met elkander ”. Wat dit aangaat ben ik het helemaal met hem eens: heer Atjah, heb/toon respect voor de keuze en denkwijze van de groep Surinamers waarop u zoveel kritiek levert.

3. “ Voorts is hij van mening dat wie voorstander is van natievorming, moet toestaan dat mensen uit verschillende rassen zich mengen met elkaar “. In Syrie, Irak, Turkije, Somalie, Rwanda en andere Afrikaanse staten, waar de bevolking overwegend uit eenzelfde ras bestaat ( zelfde huidskleur en zelfde haartype ), moorden de mensen elkaar toch uit. Dit bewijst eens te meer dat smeltkroes geen enkele garantie biedt voor een vreedzaam, eensgezind en constructief volk. Smeltkroes leidt niet vanzelfsprekend tot natievorming. Voor natievorming zijn andere waarden nodig, zoals respect voor elkaars cultuur, godsdienst, (levens ) opvatting en levensbeschouwing. Eigen wil aan anderen opleggen werkt averechts.

4. “Hij ziet graag dat de natievorming eindelijk van de grond komt, via huwelijken tussen de verschillende rassen binnen de eigen samenleving”. We hebben onmiskenbaar onze natie al vele decennia, doch nu moeten we ons concentreren op de versterking ervan, een collectieve verantwoordelijkheid. Gifmengers en splijtzwammers worden afgewezen. Ik verwijs naar de indringende oproep voor het koesteren van onze nationale “bromtjie dyari”, zoals gedaan door president Bouterse e.a. politici en religieuze leiders.

5. “De heer Atjah wil graag dat ik een sociaal psychoanalytische onderbouwing geef van mijn zienswijze. Ik kan en wil hem een “college” geven in het proces van natievorming. Maar ik vraag mij af hoeveel zin het heeft als hij zijn opvatting als de enige juiste ziet en de ogen bewust sluit voor andere meningen en opvattingen.

6. “Hij vindt dat wij ervoor moeten waken dat er geen mensen over de grenzen worden geïmporteerd”. Dat vind ik ook. Echter zijn in het verleden veel Haitianen naar ons land gekomen en de afgelopen 15 jaar duizenden Chinezen en Brazilianen. Wanneer heeft de heer Atjah geprotesteerd tegen het binnenlaten van deze groepen in Suriname?

Voor wat mij betreft is deze polemiek afgesloten.

Jack Mohanlal

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 10-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics