Nickerie.Net, woensdag 10 juni 2015


Surinamer is nationaliteit, geen ras

In ons land worden vier begrippen door elkaar gehaald: etniciteit (ras), nationaliteit, identiteit en cultuur. Surinamer is geen ras! Het is een nationaliteit. Dus een 100% Hindoestaan is ook 100% Surinamer. Ras is deel van de identiteit van mensen. Marron en Creool zijn zelfde etniciteit, maar verschillend in cultuur.

Surinamer is nationaliteit, geen rasMet grote verontwaardiging heb ik het ingezonden stuk ď reactie op je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijnĒ van ene Ah Tjah in GFC nieuws van 6 juni 2015 gelezen. De reactie is beslist niet gekomen uit de pen van iemand met een goed analytisch vermogen, noch minder van een persoon met een hoog ontwikkeld normbesef en respect voor anders denkenden. De kernboodschap van de heer Girjasing is: ďom Surinamer te zijn, hoef je niet vermengd te zijnĒ.Nergens en te nimmer heeft de heer Girjasing de Surinamers van Hindostaanse afkomst opgeroepen: om zich verheven te voelen boven anderen en anderen minderwaardig te beschouwen. om het kastensysteem aan te hangen en consolideren. Waarom de heer Ah Tjah in zijn reactie het Indiase kastenstelsel, dat in haar laatste vorm aan het verdwijnen is, aanhaalt, mag Joost weten. Uit de reactie van deze persoon kan een zekere frustratie worden afgeleid. De reactie is alles behalve fatsoenlijk. Dat de heer Ah Tjah met die ene opmerking van de heer Girjasing allerlei vergelijkingen maakt met het oude kastenstelsel, zegt veel over hoe hij zelf in elkaar zit: geen respect voor andersdenkenden, geen respect voor andere rassen en culturen, geen respect voor universele rechten van de mens, geen respect voor zelfbeschikkingsrechten van een bepaalde groep uit onze samenleving.

Weet de heer Ah Tjah: Waarvoor de initialen van de politieke partijen PL en KTPI staan? PL staat voor Pertjajah Luhur en KTPI staat voor Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil. De namen zijn importen uit Indonesie. Staat dit natievorming niet in de weg? Indien ja, waarom maakt de heer Ah Tjah dan zijn mond hierover niet open? Dat er in ons land verschillende religieŽn zijn? Is het bestaan vanverschillende godsdiensten een belemmering voor natievorming? Indien ja, zal hij dan de religieuze leiders van het Christendom, het Jodendom, de Islam en het Hindoisme oproepen om in het belang van natievorming hun religieŽn te doen smelten in ťťn godsdienst ? Dat overal op de wereld er nog steeds klassen zijn tussen mensen? Rijken, hoogopgeleiden en hooggeplaatsten staan tegenover armen, laagopgeleiden en mensen op de onderkant van de hierarchische ladder. Dat elke samenleving bestaat uit een onderlaag een middenlaag en een bovenlaag ( klassen)? En dat de bovenlaag de onderlaag in zekere zin onderdrukt en uitbuit? Dat de arme groep onder erbarmelijke omstandigheden moet leven en de welgestelden in weelde? Heeft deze persoon ooit gepleit voor gemengde woonwijken? (in eenzelfde project dure koopwoningen en kleine huurwoningen voor de kleine man). Dat de onderlaag van de bevolking een karig loon verdient, terwijl de bovenlaag een riant salaris toucheert? Ook dat is een klassensysteem. Heeft deze persoon ooit gepleit voor een evenwichtig beloningssysteem voor hoog- en laaggeplaatsten? Dat er in de ziekenhuizen het systeem van eerste, tweede en derde klasse wordt gehanteerd? Heeft deze persoon ooit gepleit voor eenzelfde klas voor elke Surinamer? Dat er tijdens de verkiezingscampagne door een bepaalde groep werd gewaarschuwd: als je op V7 stemt, wordt Santokhi president. Werkt deze waarschuwing niet tot belemmering van natievorming? Indien ja, waarom heeft Ah Tjah daarover niets gezegd?

Blijkbaar kijkt de persoon van Ah Tjah niet verder dan zijn neus lang is. Overal op deze wereld bestaan er sinds mensenheugenis allerlei maatschappelijke standen. Het Communisme en het Socialisme hebben geprobeerd de ellenlange kloof tussen de standen te verkleinen. Echter zijn zij bezweken onder zware druk van andersdenkenden. Landen met sterke economieŽn hebben zich gebundeld inzg. G7, EU en BRICS. Er is hier sprake van groepsvorming met een bepaald doel. Het kastenstelsel in India was oorspronkelijk een arbeidersstelsel: mensen met verschillende beroepen werden in verschillende groepen ingedeeld. Door de eeuwen heen kreeg dit stelsel een andere invulling; iemand uit de hoogste arbeidersklasse ( bv leraar ) wilde koste wat kost zijn kinderen in dezelfde klasse behouden, omdat dat een garantie bood voor welzijn, welvaart en macht. Er ontstond een situatie waarin mensen uit hogere klassen zich afscheidden van mensen van de lagere klassen. In zeker zin komt dit nog steeds overal voor, hoogstwaarschijnlijk ook in de wereld van Ah Tjah.

Bij het aangaan van een partnerrelatie let men op een aantal dingen zoals geloof, ras, cultuur, opleiding, huidskleur, lichaamsbouw, financien en gezondheid. Het is geen abnormale wens/gedachte als ouders met een Christelijke achtergrond graag willen dat hun kind trouwt met iemand met dezelfde religie. Het is ook billijk dat een medische specialist een partner neemt met een goede ontwikkeling. Waarom is het dan ongewenst als een Surinamer van Hindostaanse afkomst een partner neemt met dezelfde culturele en religieuze achtergrond? Tussen partners moet er een match zijn. Niemand van buiten heeft het recht om die match te zetten naar eigen hand. Het is de vrijheid van elke burger om een partner te kiezen naar eigen inzichten. Als een Surinamer van Javaanse of Creoolse of Hindostaanse afkomst ervoor kiest om te trouwen met iemand van zijn/haar eigen ras, dan is dat zijn/haar keus. Dat gaat een ander niets aan. En als de keuze valt op iemand van een ander ras, dan is ook dat zijn/haar eigen keus. Ook dat gaat niemand wat aan.

Zolang er mensen zijn als Ah Tjah die delen van de gemeenschap hun religie, culturele waarden en normen willen afpakken in naam van natievorming, zal er geen natievorming plaatsvinden. Het zijn zulke figuren die natievorming in de weg staan. Natievorming is een proces dat op haar beloop moet worden gelaten. Een ieder die denkt dit proces te kunnen versnellen of vertragen, droomt bij daglicht. De gedachte dat alleen het bestaan van een groep leidt tot natievorming is zeer bekrompen. In Irak wonen mensen die op elkaar lijken, in Syrie, Turkije en Libie ook. Toch moorden groepen uit deze landen elkaar voortdurend uit. Dezelfde huidskleur en hetzelfde haar biedt dus geen enkele garantie voor natievorming. Eenheid in verscheidenheid is mijn motto.

Ingezonden: Jack Mohanlal (j.mohanlal@ziggo.nl )

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 10-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics