Nickerie.Net, maandag 15 juni 2015


Owru Gwenti

De verkiezingen zijn voorbij en als gekeken wordt naar de uitslag en de zetelverhoudingen voor DNA, dan kan gesteld worden dat de NDP gewonnen heeft. De overwinning is echter voor deze partij niet helemaal een om te gaan staan juichen. De helft plus één is nu eenmaal geen meerderheid waarbij je kan spreken van een solide, politiek draagvlak.

Er hoeft maar een wetgever uit de fractie niet aanwezig te zijn en er is een probleem. Het quorumspook kan dus de komende vijf jaar weer rond gaan waren in het hoogste college van staat. De paarse club realiseert zich dat maar al te goed en is daarom begonnen met haar inbraakpogingen in partijen die ook aan de verkiezingen hebben meegedaan en over zetels beschikken. We kennen deze inbraakpogingen maar al te goed uit 1996 en we weten ook dat de NDP daar nimmer mee is opgehouden en dat ze zolang ze bestaat, daar niet mee zal stoppen. Reeds voor de verkiezingen werd ons duidelijk gemaakt uit kringen van de combinatie V7 dat de paarse organisatie doende was met allerhande omkooppraktijken. Mensen binnen V7 die naar de mening van paars niet zo sterk in de schoenen zouden staan, werden benaderd om de combinatie te verlaten en aansluiting te vinden bij de NDP. In bepaalde gevallen gelukte het enkele personen met geringe politieke aanhang zover te krijgen de overstap te maken.

Eén van die figuren is de afvallige Moestadja. Veel heeft de PL- dissident de NDP niet geholpen bij de overwinning als gekeken wordt naar de einduitslag. Maar men geeft om politiek te overleven en de president te kunnen kiezen in DNA of VVV, natuurlijk niet op en de omkooppraktijken gaan gewoon door. Ook gaan de inbraakpogingen gestadig door, omdat men het politieke draagvlak binnen DNA voor de NDP wil verstevigen. Daarvoor moeten de zwakke broeders en of zusters die voor geld en andere toezeggingen wensen te zwichten, binnengehaald te worden. Deze mensen die ingaan op de aanbiedingen van de NDP, hebben geen enkel karakter of principe. Voor hen geldt het eigen belang en het wederom verkrijgen van tijdelijke politieke macht. Dat bepaalde personen over te halen zijn, is geen verrassing, maar dat men zo snel na de uitslag al gelijk een salamander van kleur verandert, is zelfs voor ons een unicum.

We weten ook hoe bepaalde zaken tot stand komen en dat omhooggevallen elementen die binnen de maatschappij er maar bij hangen, als liaison optreden voor de overloop richting paars dat werd ook gemeld. Figuren die niets voorstellen, maar er o zo graag bij wensen te horen, omdat een buitenlandse post zoveel meer privileges biedt, treden momenteel op de voorgrond en denken alles maar te kunnen regelen. Het komt ons helemaal niet vreemd voor dat er een poging tot inbraak binnen PL zou worden ondernomen. Een poging die in coalitieverband niet goed gelukt is, maar nu wederom wordt ingezet om PL net als de KTPI te vernietigen. In elke ketting is er namelijk wel een zwakke schakel te vinden en men denkt bij paars die schakel te hebben gevonden.

In ieder geval is meneer Sapoen ineens wel bereid de zaak te verraden en heeft hij plotsklaps enorm problemen met voorzitter Somohardjo. Plotsklaps stoort de man zich aan handelingen die de voorzitter in het verleden gepleegd heeft. Misschien speelt de voorwaardelijke veroordeling in een zedenzaak ineens wel als reden om PL te verraden en over te lopen. Wat voor toezeggingen heb je gehad, Raymond? Is het voor jou wel duidelijk dat je geen belangrijke post zult krijgen, omdat de NDP dit keer echt geen Sinterklaas zal spelen. Alvast valt er bij de paarse orga niet te praten over het presidentschap, het vicepresidentschap en de DNA-stoel van de voorzitter. Voorts wenst de NDP alle andere cruciale ministeries onder haar beheer te houden. Dus Raymond zal genoegen moeten nemen met een aalmoes. Is het verraad dan wel zo lucratief voor deze man? Welke andere PL gekozen parlementariërs doen mee aan het verraad van Sapoen? De man is dan wel goed geschoold, maar duidelijk niet voldoende ontwikkeld omdat hij niet heeft kunnen analyseren wat er met partijen gebeurt die zich tijdelijk bij de NDP hebben aangesloten.

Op PL na allemaal uitgehold en vernietigd. De pogingen om PL te vernietigen, worden heel duidelijk voortgezet.

Vanuit de NDP is het kijken richting AC de laatste optie, omdat het hoofdbestuur van de NDP het kliekje van Brunswijk helemaal niet lust. De afgelopen 5 jaar heeft men zich mateloos geërgerd aan de wijze waarop Abop zich binnen coalitieverband heeft opgesteld en in veel opzichten, naar de mening van de NDP, zaken heeft gefrustreerd. Zaken die de NDP doelbewust anders had willen zien werden gedwarsboomd. Ook de hele attitude van Brunswijk binnen de coalitie was een doorn in het oog van de NDP-top. Al knarsetandend heeft men de regeertermijn met Abop uitgezeten en wenst thans liever niet meer met de club van Brunswijk verder te gaan, wantrouwen is altijd troef geweest tussen paars en de gele partij. Om terug te komen op het huidige verraad van Sapoen, dient de man wel te weten dat het verraad beloond wordt, maar de verrader delft altijd het onderspit. Geduld is een schone zaak en wordt meestal beloond. Mensen die ten koste van alles en iedereen over lijken gaan, stoten vaak genoeg hun hoofd. En voor principeloze mensen heeft uiteindelijk niemand waardering en de afwijzing komt dan onherroepelijk, kijk maar naar hoe men de opportunist die bij Desi op schoot is gaan zitten, heeft afgewezen. Zolang hij het leger van werknemers in dienst van Lanti rustig kan houden, mag hij blijven en meegenieten. Als hij dat niet langer kan, wordt hij zoals velen voor hem, op straat gekegeld. Ook dat lot is Raymond beschoren als hij niet langer bruikbaar is.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West 15-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics