Nickerie.Net, dinsdag 16 juni 2015


MONI NO DE!: Rusland bevestigt precaire financiŽle situatie overheid

 

Ter voorkoming van een mogelijk tekort op ĎLonen en Salarissení, welke in het begrotingsjaar 2015 kan optreden, heeft het ministerie van FinanciŽn een schrijven naar alle ministeries gestuurd om erop toe te zien dat voor de resterende maanden van het jaar binnen de kostengroep ĎPersoneelskostení, de uitgaven op basis van prioriteitstelling moet worden gealloceerd. Deze maatregel van de regering moet ervoor zorgen dat er geen tekort ontstaat op de begroting voor de uitbetaling van de lonen en salarissen gedurende de loop van dit jaar. De brief, die door minister Andy Rusland van FinanciŽn is ondertekend, is op 5 juni opgesteld en is ťťn van de eerste indicaties dat de regering nu zwaar let op haar uitgavenbeleid.

Dagblad Suriname confronteerde enkele ministers met de brief, maar die weigerden in te gaan op deze kwestie. Minister Michael Miskin van Arbeid geeft aan dat hij pas van een dienstreis is teruggekeerd en deze brief nog niet onder ogen heeft gehad. De bewindsman haalt hierbij aan dat hij zich zal moeten houden aan de afspraken die onder de ministers worden gemaakt. Hij zal zich echter onthouden van commentaar totdat zijn collega van FinanciŽn hierover in de media treedt. Minister Rusland was echter niet te bereiken voor commentaar.

Frontfoto 1President Desi Bouterse heeft eerder ook erkend dat de financiŽle situatie van het land precair is. Het staatshoofd gaf aan dat de regering prioriteiten zal moeten stellen om niet in een nog ergere situatie te belanden. ĎDe teugels worden strak getrokken. Het broodnodige, zoals het betalen van salarissen en subsidies, wordt als eerste in orde gemaaktí, stelde Bouterse. De regering probeert nu om geen onnodige uitgaven binnen de belangrijkste afdelingen te doen. De financiŽle verplichtingen van de overheid zijn tegenwoordig al een tijdje gerangschikt en sociaalmaatschappelijke taken zoals de gezondheidszorg, onderwijs en lonen van ambtenaren genieten voorkeur.

 

Rusland heeft steeds ontkend dat er sprake zou zijn van een lege staatskas. Hiermee probeert de minister de discussie uit de wereld te helpen, die door politieke tegenstanders gebruikt wordt dat de regering geen geld heeft om haar verplichtingen na te komen. Hoewel de minister aangeeft dat de staatsfinanciŽn krap zijn, zegt hij ook dat er voldoende geld in kas is. Wat volgens hem wel moet gebeuren, is dat de overheid enkele zaken op orde moet stellen.

Volgens de politieke organisatie V7 moet het tekort toegeschreven worden aan het wanbeleid van de regering en het slecht uitgavenpatroon. De overheid neemt volgens de combinatie een dermate grote plaats in onze economie, dat wanneer zij insolvabel is dit ertoe leidt dat bedrijvigheid en transacties in de economie in de knel raken.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 16-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics