Nickerie.Net, dinsdag 16 juni 2015


SPBA vraagt president Bouterse aandacht voor rijstsector

De voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrinanan Oemraw, heeft een brief geschreven naar president Desi Bouterse en de ministers Soeresh Algoe van LVV en Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. De SPBA- topman heeft aandacht gevraagd voor de rijstsector en heeft tal van zaken uitgewerkt in de brief.

Aan Starnieuws zegt Oemraw dat de padieboeren de afgelopen twee seizoenen geconfronteerd zijn met plotseling erg lage padieprijzen. “We zijn blij dat de overheid op 11 april 2015 heeft ingegrepen. Ook hebben de bewindslieden Algoe en Lackin definitieve beloften gedaan aan de padieboeren in Nickerie, Coronie en Saramacca. Een ondersteuning van US$ 60 (SRD 201) per afgeoogste ha padie, een zak ureum (SRD 100) en een zak NPK (SRD 145). Tot heden is deze toezegging niet gerealiseerd. Komt nog bovenop dat door de stagnerende export naar Venezuela slechts een derde deel van de boeren door de opkopers is uitbetaald”, deelt Oemraw mee.

De SPBA-topman stelt dat hierdoor de boeren in problemen geraakt zijn. Niet alleen de verplichtingen naar de banken zijn in gevaar, maar ook het voortbestaan van de sector. Finaliseren van de grondbewerking en herinzaai voor de najaarsoogst zijn in gevaar, zegt Oemraw. Hij betreurt dat er zo vaak telefoontjes en brieven zijn gestuurd, maar dat er geen resultaat is geboekt. In de brief vraagt de SPBA aan de president om de toezegging te realiseren.

Verder heeft de SPBA in de brief het volgende aangekaart: 1. dat de bijkans zestig jaar oude pompen van Wageningen reeds jaren en ook nu, door veroudering en slecht onderhoud onvoldoende functioneren, met als gevolg onvoldoende water voor de inzaai. 2. dat de door de minister van LVV toegezegde hulp voor ‘Herstart van de rijstteelt in Coronie ‘ondanks inzet van onze Coroniaanse boeren en hun organisatie, niet van de grond is gekomen: met de nodeloze frustraties en niet in het belang van de ontwikkeling van dat district. 3. dat voor het oplossen van de problemen in de rijstsector wij, de SPBA, reeds jaren pleiten voor de oprichting van een productschap voor de rijst, waarin alle actoren participeren. Oemraw hoopt dat Bouterse spoedig zal ingrijpen om de rijstsector te redden van verdere afgang.

Wanita Ramnath

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 16-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics