Nickerie.Net, donderdag 18 juni 2015


‘Die movie begint na installatie nieuwe regering’

 

“Dit is pas die trailer, die movie begint na de installatie van de nieuwe regering’, zegt vakbondsleider Murwin Leeflang. De C-47-topper geeft aan dat zijn bezorgdheid gericht is op de berichtgeving vanuit het ministerie van Financiën dat per schrijven collega’s aanmaant om op de remmen te trappen, want de lonen en salarissen van het hele jaar moeten gegarandeerd blijven. “Wat vertelt die regering ons precies?” , vraagt de vakbondsleider zich af. “Dat wij zelfs problemen hebben met het uitbetalen van lonen en salarissen? Ik hoop dat we precies horen van de regering wat er met onze monitori aan de hand is.

 

In reactie op de afgelopen vergadering gehouden door Ronald Hooghart waarbij de voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) een vergadering belegd had op 12 juni 2015 om de verschillende bondsbesturen te bedanken voor de ondersteuning die hij heeft gekregen en ook het vertrouwen dat zij in hem hebben gesteld, zei Leeflang dat zijn focus niet ligt bij Hooghart per se, maar eerder op onze financiële positie vooral met betrekking tot de salarissen en lonen. In eerste instantie had Hooghart de vergadering bijeen geroepen om zijn misnoegen te uiten over de verkiezingsuitslagen waarbij hij 414 stemmen zou hebben gehaald onder de NDP. Hij had duizenden stemmen verwacht en dacht bij voorkeur gekozen te worden. Hij zou namelijk duidelijk maken dat we niet zo met elkaar moeten leven. Hooghart merkte op dat hij wekelijks tientallen mensen ontvangen heeft die hun problemen aan hem voorlegden. “Ik heb zoveel mensen geholpen, maar ze hebben mij niet ondersteund”, gaf hij aan. Niettemin vond de politicus dat hij van zijn hart geen moordkuil moest maken. Hij maakte duidelijk niet teleurgesteld te zijn op het aantal stemmen dat hij heeft gehaald, maar dat het gaat om een verandering teweeg te brengen.

 

“Kijkende naar eerdere reacties van meneer Hooghart die ik via de media heb gevolgd, dan heeft hij voor de verkiezingen de ambtenaren stemadvies gegeven waarbij hij aangaf dat als deze groep werkers verstand heeft dat zij voor hem moesten stemmen. Ik denk dat zijn advies hem parten gespeeld heeft en hij het verschil tussen vakbondswerk en het politieke werk nu beter onder de loep moet nemen. Misschien is hij weliswaar te laat daarvoor’ , reageert de C-47-topper op dit nieuws. Iemand met zoveel kennis en ervaring hoort te weten dat je een totaal ander resultaat krijgt simpel vanwege verschillende redenen en ook het feit dat in je vakbondswerk je leden hebt, maar die hebben allemaal hun eigen politieke kleur. Men heeft dus zijn/haar keuze reeds gemaakt.Wanneer je de uitslag bekijkt, vraag jij je dan af: ‘is dit zijn draagvlak of wonen de kiezers van PBO niet in Paramaribo’.”

 

Hooghart heeft ook laten doorschemeren dat hij als assembleelid bereid is te vechten tegen alles dat niet goed is op ministeries. “Als het personeel onheus wordt behandeld of onrecht wordt aangedaan, gaan we praten”, aldus Hooghart. Wel houdt de parlementariër rekening met de cultuur en discipline van de paarse partij. “Maar daarnaast hou ik ook rekening met het volk en dat is democratie. Leeflang geeft aan dat hij niet zeker weet als Hooghart die kracht zal hebben om te vechten. “Dit zeg ik omdat hij het beleid van de regering hoort te ondersteunen, want er moet rekening mee gehouden worden dat die zetel niet zijn zetel is, dus zal hij zich aan die discipline moeten houden. Ik denk niet dat hij een aparte agenda eropna houdt, want anders zal hij zo terug geroepen worden. Er zijn in ieder geval zeer spannende tijden op komst. Laat mij Hooghart feliciteren en hem veel succes toewensen”, aldus Leeflang.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 17-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics