Nickerie.Net, maandag 22 juni 2015


Waterberg eerder dit jaar: ‘Neppe volkspresident, take your bundle and go home’

De Nationale Democratische Partij ( NDP ) zal een coalitie vormen met de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek ( BEP ), die door zich af te splitsen, voor een definitieve breuk binnen de V7-combinatie heeft gezorgd. Kort na de eerste bespreking met de NDP-top probeerde Waterberg zich al te distantiëren van V7. Hij haastte zich om te zeggen dat zijn partij ‘geen nare dingen’ heeft gezegd over de president. Deze uitspraak deed hij doelende op de VHP-voorzitter die dit wel gedaan zou hebben. De uitspraken van de VHP-voorzitter zouden het volgens de NDP-achterban namelijk onmogelijk maken voor de NDP om met de VHP een coalitie te vormen. Om zijn ‘onschuld’ overtuigend te maken, gebruikte Waterberg ook nog de odo ‘obia a no fu yu, no spiti ini’, hetgeen erop neerkomt dat hij niet verantwoordelijk is voor uitspraken door anderen gedaan. Hij waste hiermee zijn handen in onschuld.

Waterberg over BouterseWaterberg heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de BEP en daarbuiten echter ook een aantal pittige uitspraken gedaan, die hij nu kennelijk heel graag wenst te vergeten. In januari 2015 zei Waterberg tijdens een V7-bijeenkomst dat president Desire Bouterse een ‘neppe volkspresident’ was, omdat de president volgens hem veel beloftes niet heeft waargemaakt. Hij zei ook nog dat Bouterse moest ‘gaan rusten en een beetje in zijn tuin moest gaan werken’. Waterberg deed bij die gelegenheid ook nog de inmiddels beroemde uitspraak ‘take your bundle and go home’, waarbij hij aangaf dat Bouterse en zijn partijgenoten hun bundeltje konden pakken en vertrekken.

In de Parbode van juni 2014 deed Waterberg in een persoonlijk interview een wel zeer verregaande uitspraak omtrent de reden die Bouterse aangaf voor het bedanken van de BEP als coalitiepartner in 2012. Waterberg was onder de regering Bouterse minister van Volksgezondheid. Bouterse motiveerde destijds zijn besluit om Waterberg te laten gaan door te stellen ‘dat de mens binnen zijn regering centraal dient te staan, maar dat is gebleken dat dit binnen het beleid van de bewindsman (Waterberg) niet het geval was’. Waterberg antwoordde hierop in Parbode: ‘Als Bouterse zegt dat bij mij de mens niet centraal staat… Ik heb in ieder geval niemand vermoord.’

‘Wo puru Limbo fu SRS’
Het boterde de afgelopen tijd ook niet tussen Waterberg en Clifton Limburg. Waterberg kondigde tijdens een V7 -bijeenkomst aan dat Limburg op 26 mei (een dag na de verkiezingen) verwijderd zou worden van de staatszender SRS. ‘Wi o pur ing, ma a no sidon na oso. Wi o gi ing wroko. Wo puru ing fu SRS maar wi o mek ing wroko, mek a sweti’, zei hij doelende op de woordvoerder van het Staatshoofd, die het programma ‘Bakana Tori’ verzorgt bij de SRS. Ondanks eerder aangehaalde negatieve uitspraken is de stap van Waterberg om met de NDP, waarvan Bouterse de voorzitter is, een coalitie te vormen, niet zo verassend. In de jaren ’80 sympathiseerde hij al met de charismatische jonge leider Bouterse.

In een artikel van dWT van 25 februari 2015 staat dat de jonge Waterberg lid was van de Nationale Jongerenbeweging en van de Revolutionaire Volkspartij. Deze jongerenorganisaties waren voorstander van een revolutie. ‘Dus toen de militairen de macht grepen, waren we blij en hebben we actief meegedaan om richting te geven aan het regeringsprogramma’, zegt Waterberg in dit artikel. Er zijn zelfs geruchten dat Waterberg zijn artsenstudie in Cuba heeft kunnen volgen met de hulp van Bouterse. Waterberg heeft in feite vanaf het begin, toen de overwinning van de NDP duidelijk was, aangegeven een samenwerking met de NDP niet uit de weg te zullen gaan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 22-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics