Nickerie.Net, woensdag 24 juni 2015


Sunil Oemrawsing: Ruim 100.000 kiezers hebben de NDP afgewezen

De uitslag van de verkiezingen hebben geresulteerd in rond de 100. 000 stemmen op V7. Het betekent dat de V7 in elk geval de wil van deze kiezers tot uitdrukking zal moeten brengen bij de verkiezing van de president. Deze kiezers hebben in elk geval de NDP afgewezen, zegt de secretaris van NPS-Paramaribo, Sunil Oemrawsingh. Dit zegt de NPS-topper naar aanleiding van het artikel op GFC Nieuws dat de partij de verkiezing van de president in DNA niet zal dwarsbomen.

Het accent van de discussies in de structuren vergadering concentreerde zich volgens hem absoluut niet om het 8 decemberproces. Overigens was het de mening van het bestuur van de afdeling Paramaribo die onder ruim en luid applaus bijval vond onder de meer dan 100 aanwezigen en niet de mening van een enkeling zoals wordt gesuggereerd.

Op de structurenvergadering van de NPS afgelopen weekend heeft Oemrawsingh de mening vertolkt van het bestuur van de grootste afdeling van de NPS, die bestond uit een aantal aspecten. De bedoeling van deze toelichting is volgens hem om een zuiver en volledig beeld te geven van de mening. De vertolker van de mening van het afdelingsbestuur gaf aan dat de NPS het hoofdbestuur ondersteunt in de “constructieve oppositievoering, omdat het de correcte en juiste manier is om politiek te bedrijven. Overigens gaf hij aan dat de NPS zich altijd constructief heeft opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van ons land.

Met betrekking tot de ondersteuning van het verkiezingsproces van de president is er ook ondersteuning geweest van de vergadering omdat er gesteld is dat het verkiezingsproces een democratisch beginsel is en dus ondersteund dient te worden.

Echter werd bij de discussie over de eventuele kandidaatstelling van Desi Bouterse voor het presidentschap enkele inzichten gepresenteerd die gebaseerd werden op verschillende toetsingscriteria:

– het historisch criterium dat de kandidaat Bouterse voor de NPS onacceptabel is vanwege de vernedering van het instituut NPS op 25 februari 1980 waarbij archieven en andere zaken werden weggenomen van Grundyari waar hij verantwoordelijk is.

– het verbieden van de NPS in 1980 om politieke activiteiten te ontplooien

– het moreel ethisch criterium namelijk dat Desi Bouterse formeel verdachte is van de moord op de grote NPS’er Cyriel Daal en dat vele NPS- leiders vernederd zijn, valselijk beschuldigd zijn van corruptie en zelfs voor een bijzonder gerechtshof moesten verschijnen en ernstig mishandeld zijn. In herinnering werd gebracht de namen van onder meer Frank Essed, Otmar Rodgers en Heck Arron.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC 24-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics