Nickerie.Net, woensdag 01 juli 2015


Somohardjo verfoeit ‘constitutionele coup’ president Bouterse

Zowel de ontslagen fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee, Paul Somohardjo, als de jurist Hugo Essed is van oordeel dat president Desiré Bouterse gisteravond een constitutionele coup heeft gepleegd door de voorman van Pertjajah Luhur te ontslaan en vervolgens Ronald Hooghart te beëdigen in die functie.

Veelpleger, Desi BouterseVeelpleger, Desi Bouterse

Naar zeggen van Somohardjo was het niet eens nodig president te verwittigen dat hij voornemens was de geplande DNA-vergadering van morgen 30 juni te verschuiven naar een datum tot uiterlijk 15 juli, en had hij dit meer uit egards naar het staatshoofd gedaan. President Bouterse onderstreepte gisteren echter ten overvloede dat, daar op 30 juni het oude parlement ophoudt te bestaan, er een naadloze overgang moet zijn van het oude naar het nieuwe parlement, en dat alleen bij een noodsituatie zoals een toestand van oorlog, anders kan worden beslist.

De jurist Essed gaf vanmorgen tegenover Radio ABC te kennen, dat naar zijn oordeel DNA-leden niet als gekozen moeten worden beschouwd op de dag van de verkiezingen (dus 25 mei jongstleden), maar op de dag dat de uitslag van de verkiezingen formeel werd vastgesteld, en derhalve vanaf 15 juni jongstleden geteld moet worden. De uiterste datum waarop de nieuwe assembleeleden moeten worden ingezworen is dus 15 juli, tevens slaat het argument dat de zittingsduur van het huidige parlement op 30 juni beëindigt en dientengevolge een vacüum zou ontstaan bij de wetgevende macht, nergens op. Er is een fungerend voorzitter van DNA en weliswaar een defungerend parlement, maar het nieuwe parlement kan indien echt nodig, alsnog op een datum vóór 15 juli worden geïnstalleerd.

Essed benadrukt, dat nergens in onze Grondwet dringend wordt voorgeschreven dat de twee parlementstermijnen precies op elkaar moeten aansluiten en vindt dat Bouterse een parlementaire coup heeft gepleegd. Somohardjo heeft nog dezelfde zondagavond zijn schriftelijk verweer aan de president doen toekomen, waarin hij onomwonden aangeeft dat hij zijn werkzaamheden zoals bedoeld in de Grondwet en het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblee dienovereenkomstig zal voortzetten en afronden.

Somohardjo persisteert, dat door het staatshoofd ten onrecht wordt gesproken van verhindering of ontstentenis, zoals bedoeld in artikel 66 van de Grondwet en de Pertjajah Luhur voorman meent ten stelligste dat de presidentiële noodgreep geen rechtskracht heeft. “ Alle uitnodigingen zijn uit mijn naam geschreven. Niet dat ik niet bereid ben, ik ben nog steeds bereid, maar morgen ben ik nog steeds de oudste. Ik ga niet vechten met meneer Hooghart voor een stoel, maar grondwettelijk ben ik nog steeds de fungerend voorzitter”, aldus Somohardjo tegenover Radio ABC.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West 30-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics