Nickerie.Net, dinsdag 30 juni 2015


Stormweer van zondag 28 juni gevolg van piek tropische golven

Het zware onweer en de ongebruikelijk harde rukwinden van zelfs boven de 100 kilometer per uur die gisteren Suriname hebben getroffen, kunnen volgens de Meteorologische Dienst (MD), een uitspatting zijn van de piekperiode van lastige tropische golven in de regio. De meteoroloog Radjkoemar Nanda vertelt aan De West dat deze periode deel uitmaakt van het zogenaamde ‘orkaanseizoen’, dat op 1 juni is begonnen en naar verwachting zal aanhouden tot eind november. Volgens de algemene definities van ‘storm’ is er al bij windsnelheden boven de 75km per uur hiervan sprake.

Het onweer van zondag 28 juni (2015) heeft in vrijwel de gehele kustvlakte een ravage aangericht. De materiële schade is enorm: gebouwen zijn uit elkaar gerukt, elektriciteitsmasten en een uitzendmast van een radio- en tv-zender zijn geknakt, en in Commewijne werden twee branden gemeld die direct of indirect het gevolg zijn van de storm. Door het slechte weer is er ook een dode te betreuren. Een onfortuinlijke autobestuurder raakte bekneld toen een omvallende boom op zijn voertuig terechtkwam. Toen een reddingsploeg van de brandweer ter plekke verscheen, was hij al bezweken.

Nanda zegt dat de tropische golven die thans voorbij Suriname trekken, een piek hebben bereikt. Hij verwacht de komende periode nog meer rukwinden. Het onweer van zondag is ergens op de grens tussen Suriname en Frans-Guyana ontstaan, waarna er zich een verschuiving heeft voorgedaan van oost naar west. Volgens Nanda waren alle atmosferische condities zeer gunstig voor de ontwikkeling voor een dergelijk onweer. Hij voegt eraan toe dat gelukkig niet elke langstrekkende tropische golf evenveel invloed heeft op het weer, althans niet zodanig dat er schade wordt aangericht.

Nanda drukt burgers op het hart de website van de MD vaker en als het kan dagelijks te bezoeken, en zo op de hoogte te blijven van de weersverwachtingen. Eenmaal op de hoogte van de verwachte weersomstandigheden, kan de gemeenschap voorzorgen nemen.

Door Melissa Achthoven

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / De West 30-06-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics