Nickerie.Net, vrijdag 17 juli 2015


Het Ied-ul-Fitr feest - achtergrond

De maand Ramadan wordt opgevolgd door de islamitische maand Shawwaal. Op de eerste dag van de maand Shawwaal vieren moslims over de gehele wereld het Ied-ul-Fitr feest, meer bekend als het suikerfeest. Het Arabisch woord 'Ied' staat voor zulk een blijdschap of vreugde die herhaaldelijk terugkeert in het leven van een mens.

Over het Ied-ul-Fitr feest is bekend dat het ieder jaar terugkeert met als zijn glorie. Het Ied-ul-Fitr feest straalt de islamitische cultuur uit en geeft tevens de glorie van de islam weer. Dit feest accentueert die vreugde en blijdschap die de moslims beleven doordat ze gedurende de maand Ramadan Gods zegeningen hebben mogen verkrijgen door het nakomen van een Goddelijke plicht, namelijk het vasten. Als teken van ware vreugde en voor het tonen van dankbaarheid aan God dat Hij de moslims in staat heeft gesteld om gedurende 29 of 30 dagen in de maand Ramadan te mogen vasten, verrichten de moslims op de Ied-dag twee rakaat gebed. De Heilige Profeet Mohammad (s) heeft over dit feest heel wat richtlijnen gegeven.

Zijn overleveringen manifesteren de volgende zaken voor de dag van Ied-ul-Fitr:

a. Het baden, poetsen en zich parfumeren behoren tot de Sunnah (praktijk/gewoonte) van profeet Mohammad (vrede zij met hem) (bron: Ibne Maadja Kitaab Iqaamatis Salaat).

b. Het dragen van schone kleren en als mogelijk van een nieuw kostuum behoort ook tot zijn Sunnah (bron: Sunan Nisa-ie Kitaab Salatul Iedain).

c. Profeet Mohammad (vrede zij met hem) spoorde iedere man, vrouw en kind aan om in dit feest te participeren. Zo ook beval hij de vrouwen die zich in hun menstruatieperiode bevonden om actief te participeren in dit feest. Echter moesten deze vrouwen niet deelnemen aan het Ied-gebed, doch wel in de smeekbede die na het Ied-gebed wordt verricht (bron: Bukhari Kitabul Iedain).

d. Als een vrouw niet over een sluier of hoofddoek beschikt, moet zij desnoods één lenen van haar vriendin om toch naar de Ied-ghah (de plaats waar het Ied-gebed wordt verricht) te gaan (bron: Bukhari Kitabul Iedain).

e. In de vroege ochtend van de Ied-dag was de profeet gewoon een oneven aantal dadels te eten voordat hij van huis vertrok voor het Ied-gebed (bron: Bukhari Kitabul Iedain). Deze Sunnah houdt in dat iedere moslim iets moet eten voordat hij naar de moskee gaat voor het Ied-gebed.

f. De Heilige Profeet (vrede zij met hem) had de gewoonte om op weg naar de Ied-ghah een bepaalde route te kiezen, terwijl hij bij terugkeer een geheel andere route nam (bron: Bukhari Kitabul Iedain).

g. Bij aankomst op de plaats waar het Ied-gebed zou worden verricht, leidde de Heilige Profeet (vrede zij met hem) allereerst het Ied-gebed, gevolgd door een toespraak waarin hij de aanwezigen adviezen gaf (bron: Bukhari Kitabul Iedain).

h. Het Ied-gebed wordt niet voorafgegaan door Azan (oproep tot het gebed) en Iqamah (bron: Bukhari Kitabul Iedain/Muslim Kitaab Salaatul Iedain).

i. Het Ied-gebed kan in een open veld, Ied-ghah en naar gelang de situatie ook in de moskee worden verricht (bron: Abu Daud Kitabus Salaat).

j. Het Ied-gebed moet vóór de afdaling van de zon van haar loodrechte stand worden verricht. Als dat door omstandigheden niet mogelijk is, dan dient het Ied-gebed op de tweede dag te worden verricht: in elk geval vóór de afdaling van de zon van haar loodrechte stand (bron: Sunan Abu Daud Kitabus Salaat).

k. Het Ied-gebed kan slechts gezamenlijk worden verricht en niet individueel (bron: Abu Daud).

l. Het organiseren van sport en spel op de Ied-dag wordt door de overleveringen in ruime mate bevestigd (bron: Muslim Kitaab Salaatul Iedain).

m. Het betrekken van armen, wezen, behoeftigen en reizigers in de Ied-vreugde is bijzonder benadrukt door de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem), zodanig dat er geen onderscheid wordt gemaakt naar ras, geslacht, geloof of overtuiging.

Het Ied-ul-Fitr feest wordt dit jaar op vrijdag 17 juli gevierd. Moge de Almachtige Here de totale Surinaamse gemeenschap in het algemeen en de moslims in het bijzonder in staat stellen om dit glorierijke feest op de meest voortreffelijke wijze en op een zalige wijze te mogen vieren.

De gehele Surinaamse bevolking wordt een gezegend Ied-ul-Fitr toe...Ied Mubarak!

De Surinaamse Ahmadiyya Muslim Gemeenschap

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ NSS 17-07-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics