Nickerie.Net, dinsdag 28 juli 2015


Jairam: “Alle politieke organisaties moeten terugroepwet erkennen

Politieke organisaties moeten oppassen dat hetgeen op dit moment met de Pertjajah Luhur (PL) gebeurt, ook een ander moment ook niet met hen gebeurt. Dit is waarom zij massaal de kracht van de terugroepwet moeten erkennen. Dit vindt Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF). Jairam was parlementariër toen de Terugroepwet werd aangenomen. Hij vindt dat beide parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan inderdaad teruggeroepen zijn en dat hun deelname aan alle DNA-vergaderingen uiteindelijk onwettig verklaard kan worden. “Vandaag wordt de PL daarmee geconfronteerd, maar morgen kan de NDP ook hiermee geconfronteerd worden. Hiermee wordt ook de continuďteit van de regering niet gegarandeerd. Het fenomeen van overloperij kan geen enkele partij vooraf zien”, stel de politicus. De PVF-voorzitter zegt dat de terugroepwet aangenomen was om het volk tegen zulke misstappen te beschermen. Suriname kent volgens hem een partijenstelsel, waarbij verworven DNA-zetels aan de partij toebehoren. “Het volk kiest jouw om de idealen van een partij uit de dragen.” Het feit dat gekozen leden toch niet ervoor schromen om de partijzetels mee te nemen, moet volgens hem beëindigd worden. De in ongenade gevallen leden moeten volgens hem bedanken en ruimte maken voor de opvolgers op de lijst. Jairam benadrukt dat de terugroepwet voor mensen is die niet disciplinair zijn ingesteld, maar voor hun eigen belangen bij een bepaalde organisatie aansluiten. Hiervoor is het daarom nodig om gebruik te maken van de wettelijke regelingen om deze van die positie te verwijderen. “Met de huidige houding van politici met betrekking tot deze wet lijkt het erop dat deze immuun zijn tegen alle ingrepen van het volk en de wet. Zulke mensen hebben het volk bedrogen”, aldus Jairam.

Jairam verwijst naar het geval 2005 waar hij, Jiwan Sital en Winston Jessurun in A-1 verband waren gekozen. Jessurun koos ervoor om toen over te lopen naar het Nieuw Front (NF). Het was A-1 toen wel gelukt om terug te roepen, maar door het lange traject van de rechterlijke macht is het vonnis hiertoe jaren later gekomen. De politicus vindt dat politici misbruik maken van het lange traject van de rechterlijke macht in bodemprocedure, waardoor zij na de terugroeping toch hun zittingstermijnen uitzitten. Hieraan moet iets gedaan worden, waardoor de zaak versoepeld kan worden. Hij memoreert dat de wet in het leven is geroepen om te voorkomen dat parlementariërs een andere koers varen dan de partij wenst. In het geval van Sapoen en Chitan is dat duidelijk het geval en de terugroeping vindt daarin haar grond. De oud-parlementariër hoopt dat het college een oplossing voor deze situatie vindt.

Ondertussen heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) kenbaar gemaakt dat Sapoen en Chitan op basis van toetsing van de wet niet kunnen worden teruggeroepen. De VHP en NPS, wiens leden zouden moeten opvolgen, bekijken mogelijkheden om een rechtszaak tegen het CHS aan te spannen. In geval van Sapoen, Chitan en PL is er al een kort geding gaande, terwijl de PL van plan is een tweede tegen DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons aan te spannen, omdat zij geen gehoor geeft aan de deurwaardersexploten van de partij.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 27-07-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics