Nickerie.Net, maandag 27 juli 2015


Padie-export Petrocaribe Venezuela schijnt fiasco te zijn geworden

De padie-export middels de Petrocaribe-deal naar Venezuela schijnt een fiasco te zijn geworden. Er is slechts een lading padie van 2.500 ton geexporteerd naar Venezuela. Hoewel de rijstboeren het bedrag van USD 360 per ton inmiddels hebben ontvangen, is er nog geen zicht of de export nog voortgang zal vinden. Inmiddels zitten de padieschuren propvol. Gewezen voorzitter van de Vereniging van Rijstexporteurs en Verwerkers, Bhagwatpersad Ramadhin, ziet de toekomst van de rijstsector heel somber tegemoet. Er zijn geen exportmarkten en de prijs van padie op de wereldmarkt is gekelderd. Waar een ton cargo voorheen USD 500 tot USD 550 kostte, is die gedaald naar USD 325 tot USD 330. ‘Alles gaat slecht’, verzucht de rijstexporteur.

Vanwege de padie-export naar Venezuela die voor de eerste maal in maart had plaatsgevonden, is het bestuur ook uit elkaar gevallen door onenigheid. Volgens hem is het geen geheim voor de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat al de padieschuren overvol zitten. Deze kwestie is al maanden terug aangekaart door de Surinaamse Padieboeren Associatie, de SPBA. Dat de export van padie naar Venezuela die met zoveel fanfare was aangekondigd door de LVV-minister Suresh Algoe en de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, een verkiezingsstunt zou zijn om stemmen te vergaren gedurende de verkiezingen die in mei zijn gehouden, hier denkt Ramadhin niet aan. Hij geeft juist aan dat Venezuela er juist bekend om staat dat het een heel moeilijk land is zonder geld. Er was een tussenbedrijf Iboza aangewezen die als bemiddelaar zou optreden. Volgens planning zou er een hoeveelheid van 30.000 ton padie geexporteerd worden.

Ramadhin zegt dat de verwerkers bij de komende oogst niet in staat zullen zijn om padie op te komen. Er is geen ruimte hiervoor, hun schuren zitten al overvol. ‘De wanden van de schuren gaan kapot door de propvolle padie’, geeft de voorzitter van de SPBA, Harrynannan Oemraw, te kennen in gesprek met Dagblad Suriname. Ook hij voorspelt een zeer moeilijke tijd voor de rijstsector. Toen de rijstexporteurs van de bewindslieden vernamen dat er een hoeveelheid van 30.000 ton padie tegen een heel gunstige prijs van USD 360 per ton geexporteerd zou worden, hebben zij hun reguliere afnemers in het buitenland opgezegd. ‘En nu krijg je dit, de rijstexporteurs kunnen geen enkele kant op.’ Oemraw vertelt dat hij al vier maanden het gerucht aanhoort dat ‘de volgende week’ een boot uit Venezuela zal arriveren voor de tweede lading padie. Ondertussen breekt vanaf 15 augustus de oogsttijd aan. ‘Dan heb je de poppen aan het dansen’, aldus Oemraw die geen heil meer ziet in deze sector.

Anderzijds hebben ze hun beloofde compensatie van SRD 60 en twee zakken mest voor een hectare ingezaaide padie nog steeds niet ontvangen. ‘Wanneer de export van 30.000 ton padie zou plaatsvinden, zou dat een hele opluchting zijn. Maar dat was de afspraak’, aldus Oemraw. Intussen komen de aanmaningen vanuit de lokale banken dat materiaal van de rijstboeren die hun leningen niet kunnen betalen, op de veiling gegooid zullen worden, nog steeds binnen. ‘Ja, dit zijn de problemen binnen de rijstsector’, aldus Oemraw die aangeeft dat indien deze situatie zich zal blijven voordoen, er na de oogst geen padie ingezaaid zal worden.

 Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 27-07-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics