Nickerie.Net, dinsdag 28 juli 2015


Essed: Getuigenis afleggen door Bouterse 'ongeloofwaardig'

Een getuigenis afleggen door president Desi Bouterse als hoofdverdachte van de decembermoorden, tegenover Sandew Hira (Dew Baboeram), komt niet geloofwaardig over. Dit vindt niet plaats binnen het strafrechtelijk kader. Op grond hiervan denkt procesgemachtigde Hugo Essed dat de nabestaanden geen instemming hiervoor zullen geven.

fotoHugo Essed

"Het ongeloofwaardige is natuurlijk geheel het gevolg van het gedrag van de hoofdverdachte die sinds de moorden onophoudelijk de 8 december leugens heeft herhaald. Zelfs in de acceptatiebrief geeft hij reeds een voorschot van wat ook in de toekomst zijn waarheid zal zijn, namelijk de onverholen suggestie dat de slachtoffers met huurmoordenaars een CIA tegencoup beraamden," stelt Essed om een reactie gevraagd tegenover Starnieuws.

Dew Baboeram heeft niets onthuld toen hij in zijn open brief aan Bouterse ons meedeelde dat hij benaderd was om mee te doen aan een CIA-coup, meent Essed. "Dat was namelijk ná de decembermoorden en overigens geen nieuws, omdat de CIA dat zelf heeft aangegeven. Het is wel koren op de molen van Bouterse die daar naadloos bij aansluit door te stellen dat er onschuldigen zouden doodgaan. Wat Bouterse eigenlijk doet is de leugen herhalen dat de 15 vermoorde slachtoffers schuldige coupplegers waren en Dew Baboeram legt het voor hem op een presenteerblaadje," benadrukt Essed.

"Met dit voorstel wordt met één pennenstreek het 8 decemberstrafproces weggedacht. Het voorstel bouwt voort op de Amnestiewet 2012, waarin ook een waarheidscommissie is voorgesteld. De snelle 'acceptatie' verwondert me dan ook niet. Als dit geen doorgestoken kaart is, dan is het wel een grote mate van naïviteit of misschien grootheidswaanzin, van Dew Baboeram. Het zal me niet verbazen als er gewoon nooit een rapport komt, omdat Dew Baboeram er gauw achter komt dat hij de zoveelste moor wordt die kan gaan, maar in dit geval nog voor het werk is gedaan. Bouterse heeft op dit moment, vlak voor zijn tweede termijn, een schoon blazoen nodig en Dew Baboeram lijkt met het oppoetsen behulpzaam te zullen zijn. Als hij werkelijk denkt dat Bouterse van plan is hem ook maar iets van de waarheid over de gruwelijke moorden te vertellen, dan vergist hij zich. Dan kent hij Bouterse werkelijk niet."

"Ik denk ook dat Bouterse de hete adem van het Hof van Justitie voelt, omdat het Hof binnenkort een beslissing zal geven op het verzoek van de nabestaanden om de procureur-generaal te bevelen datgene te doen dat nodig is om het december strafproces te kunnen hervatten. Dew Baboeram heeft meerdere keren verklaard niets te zien in berechting van de 8 december verdachten. Die mening mag hij hebben. Het is echter niet te hopen dat Dew Baboeram Bouterse behulpzaam wenst te zijn om de gerechtelijke dans blijvend te ontspringen. Rechtgeaard Suriname zal hem dat niet in dank afnemen," vindt Essed.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 28-07-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics