Nickerie.Net, zondag 02 augustus 2015


Mahinder Jogi: ‘Suriname is werkelijk een ‘Dubai’ geworden

VHP-assembleelid Mahinder Jogi geeft aan dat indien de situatie in het land onder de loep wordt genomen, geconcludeerd kan worden dat Suriname daadwerkelijk een ‘Dubai’ is geworden. Dan heeft hij het niet over de steenrijke stad Dubai. Volgens NDP’toppers waaronder Andre Misiekaba zou Suriname een tweede Dubai worden. Maar Jogi vertaalt dit woord in het Sarnami wat betekent, verdrinken. Volgens Jogi is het beslist geen geheim dat de gemeenschap zal verdrinken door het verkwistend en onbehoorlijk beleid dat de afgelopen 5 jaar is gevoerd.

zMahinder Jogi.1VHP-assembleelid Mahinder Jogi

Jogi geeft tegenover Dagblad Suriname te kennen dat president Desi Bouterse al voor de verkiezingen eerlijk aan het volk verteld moest hebben dat indien zij voor de NDP kiezen er moeilijke tijden zullen aanbreken in het land. Maar dit heeft hij nagelaten te doen. Bouterse heeft de gemeenschap misleid en hen doen geloven dat de financiële situatie in het land bijzonder goed was. Maar na de verkiezing kan hij er niet onder uit en roept verschillende organisaties en verenigingen om sympathie te verkrijgen. ‘Hij zit nu klem, daarom zoekt hij hulp.’Jogi voegt er aan toe dat de VES, de Vereniging van Economisten in Suriname en de padieboerenorganisaties totaal niet zijn gehoord.

Deze tactiek om het volk zogenaamd te betrekken bij besluitvormingen, zou Bouterse vijf jaar geleden moeten doen. ‘Maar neen, toen was hij bezig delen van de samenleving te benoemen tot staatsvijanden.’ Jogi herinnert eraan dat zij de afgelopen 5 jaren continu aan de bel hebben getrokken dat de uitgaven te veel waren en de inkomsten te weinig. Ondertussen bleef de staatsschuld maar toenemen. Die heeft inmiddels een piek bereikt van 6 miljard. Jogi zegt dat er helemaal geen recessie is in de wereld zoals Bouterse het volk doet geloven. In 1929 was er een recessie in de wereld, maar dit hield verband met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. ‘Dat was iets heel anders.’

Volgens Jogi is het helemaal geen geheim dat Bouterse die de oorzaak is van een vernietigend beleid, altijd heelhuids eruit probeert te komen. Hoewel hij de situatie zelf heeft geschapen, zoekt hij altijd een schuldige om het beestje een naam te geven. Hij gaat er helemaal aan voorbij dat hij de motor is van de vernietiging, maar wil zich altijd voordoen als te zijn de held, wijst Jogi erop. ‘Bouterse is de oorzaak van de zogenaamde recessie.’ Dergelijk gedrag van Bouterse manifesteert hij sedert 1980. ‘Hij heeft het land altijd als een Turk geregeerd. Het kan nooit iets goeds opleveren voor het land.’ De VHP’er zegt dat de monetaire autoriteiten Gillmore Hoefdraad en Andy Rusland mede verantwoordelijk zijn voor het vernietigend beleid dat de afgelopen 5 jaren is gevoerd. ‘Die hebben de regering naar de mond gepraat. Ze zijn mede verantwoordelijk voor de malaise.’

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS 28-07-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics