Nickerie.Net, maandag 03 augustus 2015


Rijstboeren plannen actie om belofte af te dwingen

Rijstboeren in het district Nickerie zijn van plan om de komende week actie te voeren. Zij hebben voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Organisatie, Harrinanan Oemraw, onder druk gezet om woensdag een petitie aan te bieden aan districtscommissaris (dc) Wedperkash Joeloemsingh, bestemd voor president Desi Bouterse. De boeren willen hetgeen hen beloofd was - US$ 60 per hectare, een zak ureum en een zak NPK-mest - daadwerkelijk gerealiseerd zien.

Oemraw zegt aan Starnieuws dat op 11 april er een bijeenkomst was met LVV- minister Soeresh Algoe, BuZa-bewindsman Winston Lackin, de parlementariërs Rashied Doekhie en Premdew Lachman. Besloten werd dat de landbouwers uiterlijk eind juli de toezegging tegemoet konden zien. “De boeren zijn erg kwaad. Ze voelen zich gepakt en ze willen na woensdag, indien de reactie van de president uitblijft, in actie gaan”, deelt Oemraw mee. Hij zegt, dat hij contact heeft opgenomen met de ‘afgevaardigden van de president’. Zij hebben aangegeven, dat er voorlopig geen geld is en dat zij niet over kunnen gaan tot de uitbetaling.

Seeram Persaud zit al dertig jaren in deze sector. Hij beplant tussen de 30 en 45 hectare. “Vanaf het begin wist ik dat dit een politieke stunt was om stemmen te vergaren voor de verkiezingen. Maar, ja, mijn broeders hebben dit niet kunnen inschatten. Ik heb geen hoop, temeer de meeste stemmen in dit district naar de tegenpartij zijn gegaan”, merkt Persaud op.

Aniel Mohun, landbouwer, deelt een andere mening. Hij zegt dat hij alle vertrouwen heeft in deze regering. “We zullen zeker uitbetaald worden, want wat zij beloven doen zij ook. Ze kampen even met financiële problemen, maar dat zal spoedig opgeheven worden. Geduld moet er zijn en het heeft niks te maken met een politieke stunt”, stelt de landbouwer.

Wanita Ramnath

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 03-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics