Nickerie.Net, dinsdag 04 augustus 2015


Geen vrede zonder gerechtigheid

Bouterse: "Nu ik president ben hoor ik er te zijn voor de hele samenleving". Wat een farce! In 2012 noemde hij de tegenstanders van de amnestiewet nog "vijanden van het volk". En eerder sprak hij ook nog respectloos van dat "8-decemberding". Als Bouterse al zoiets schrijft, hoe kan Dew Baboeram dan nog enig vertrouwen hebben in de zogenaamde oprechtheid van Bouterse? Alleen al met die zin heeft Bouterse zichzelf al gediskwalificeerd als iemand die een eerlijke getuigenis wenst af te leggen!


En voor het overige zeg ik: bij de Krijgsraad had hij z'n verweer moeten voeren en nergens anders. Laf als hij is, is hij daar nimmer verschenen en toen het hem te heet onder de voeten begon te worden kwam z'n partij met de uiterst laffe wijziging van de amnestiewet. Hij weet dondersgoed dat z'n eigen mannetje Iwan Graanoogst in z'n naļveteit een bom heeft gelegd onder zijn alibi. Er ligt een overkill aan bewijzen, op basis waarvan de Krijgsraad nog geen anderhalve maand na de bekrachtiging van de wijziging van de amnestiewet vonnis zou wijzen.


Laten Bouterse en Dew Baboeram al hun complottheorietjes maar voor zich houden, als zouden de militairen in nationaal belang hebben gehandeld vanwege een vermeende geplande tegencoup. Zelfs indien de 15 slachtoffers zulke plannen hadden gehad, quod non, waarom moesten zij dan nog vermoord worden nadat zij eenmaal gevangen waren genomen? Ik zie de relevantie daarom ook even niet om die zogenaamde coupplannen bij het proces te betrekken.


Er ligt thans een klaagschrift bij het Hof van Justitie om het proces bij de Krijgsraad weer vlot te trekken. Lukt dat niet, dan is er nog het door de nabestaanden ingediende verzoekschrift bij de mensenrechten-commissie van de OAS! Ook de opmerkingen dat vorige regeringen de zaak niet zouden hebben opgelost raken kant noch wal. Sinds wanneer houden de wetgevende en uitvoerende macht zich bezig met vervolging en berechting?


Op solo-acties van de afvallige Dew Baboeram zit niemand te wachten! En de roep om gerechtigheid meneer Baboeram, is heel iets anders dan een schreeuw om wraak. Houd alsjeblieft je ondoordachte, suggestieve ideetjes voor je!

No justice no peace!

 


 
 
Bron/Copyright:

Nickerie.Net /G. de Robles (FB) 04-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics