Nickerie.Net, woensdag 05 augustus 2015


Begrotingstekort overheid rijst de pan uit

De overheidsuitgaven nemen vanaf 2011 toe. Vanaf 2012 zijn de overheidsuitgaven hoger dan de inkomsten. De begrotingsprojectie van dit jaar laat een tekort van SRD 780 miljoen zien. Uit andere cijfers blijkt dat het begrotingstekort zelfs SRD 1,2 miljard is. De subsidie aan Energie Bedrijven Suriname dit jaar is SRD 661 miljoen en aan de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij SRD 47,5 miljoen.

De Surinaamse economie is volgens het FEP zeer gevoelig voor invloeden op de internationale grondstoffenmarkten. De dalingen van de prijzen hebben gemaakt dat de mijnbouwopbrengsten tussen 2011 tot en met juni 2015 zijn gedaald van SRD 1.289.8 miljoen naar 179.2 miljoen. Het FEP concludeert dat deze ernstige terugval in de opbrengsten op korte termijn maatregelen vergt. Voorgesteld is om zo snel mogelijk over te gaan tot extra governmenttake, verhoging van stroom- en watertarieven. Tegelijkertijd moeten de staatsbedrijven worden doorgelicht. Daarnaast moet er op een verantwoorde manier ingegrepen worden in de subsidies die de overheid verstrekt.

Het FEP pleit voor efficiŽntie van de overheidsorganisatie. De overheid moet ophouden om de kosten van haar inefficiŽnties af te wentelen op de bevolking en de bedrijven. De publieke sector dient volgens het uitgebrachte advies van het FEP hervormd te worden, hand in hand met de ontwikkeling van de particuliere sector.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 05-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics