Nickerie.Net, woensdag 05 augustus 2015


Open Brief aan de President van Suriname

Naar aanleiding van de brief geschreven aan de heer Dew Baboeram.

Geachte heer Bouterse,

Met veel belangstelling heb ik uw brief gelezen, uw knieval naar de nabestaanden mogen aanschouwen, uw schuldbekentenis op haar merites mogen wegen. Wat mij opvalt is dat u steeds spreekt tegen de slachtoffers, de mensen die niet langer over de donkere bladzijde van Suriname kunnen spreken, - ze zijn er immers niet meer. Ze kunnen niet vertellen wat voor gruwelijkheden zij hebben moeten ondergaan, welke vernederingen en welke pijn.

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik kan vertellen wat me overkwam, en hoe ik het slachtoffer van verkrachting werd, door iemand die in dienst was van uw regime tijdens de periode van de ‘revolutie’, en feitelijk met uw goedvinden deze misdaad beging. U heeft niets met mijn situatie te maken, hoor ik u nu al zeggen. U was immers niet overal. En dat is ook waar. Maar als bevelhebber had u het bevel over uw manschappen, en over de mensen die voor u allerlei hand- en spandiensten verrichtten. U bent en blijft verantwoordelijk voor de cultuur van de straffeloosheid die zich na 25 februari 1980 verspreidde over Suriname.

U had op elk moment kunnen vragen, eisen en verordonneren dat het leger en uw naaste medewerkers en vrienden, de burgers van het land met rust zouden laten. Dat is helaas niet gebeurd. De Surinaamse burger was tijdens de militaire periode niet meer veilig in zijn eigen land. Voor een aantal slachtoffers bleek dat zelfs vluchten naar het buitenland geen veiligheid bood, ook in den vreemde moest men het regime in Suriname vrezen. Misschien weet u niet alles maar alles wat gebeurde, gebeurde met uw uitdrukkelijke zegen.

U stelt steeds dat men zich teveel concentreert op 8 december 1982. U wilt deze zwarte bladzijde overslaan. In feite komt het u goed uit dat de mensen niet verder kijken dan 8 december 1982. Stelt u zich voor dat al die slachtoffers en nabestaanden vragen zouden stellen en eisen dat het recht zijn beloop krijgt, dat de familie van Herman Gooding zou vragen om hervatting van het onderzoek, of dat de families van al die vermiste militairen zouden vragen om een onderzoek, zou u dan nog zeggen dat het om een stel rijke CIA-collaborateurs ging?

Ik heb besloten de stilte te doorbreken. Voor mezelf en voor het kind dat niet geboren werd omdat het na de verkrachting niet levensvatbaar bleek. Nog een slachtoffer van het Militaire Regime van Suriname dat het niet navertellen kan. Net als vele anderen, zoals Virginia Hoffman die door de militairen werd verkracht en gemarteld, de schrijver Van Sauers, de militair Fred Ormskirk, de militairen die opgesloten werden en doodgemarteld werden in het Fort Zeelandia. Vele families vragen zich tot op heden af waar hun geliefden zijn gebleven.

Beste meneer Bouterse, ik geloof oprecht dat u deze voor u lastige periode wilt afsluiten, om u volledig te richten op uw presidentschap. Het is echter zeer twijfelachtig of een ‘wetenschappelijk project’ zoals dat tentatief beschreven is via de nieuwsmedia, door de heer Baboeram een substantiële bijdrage kan leveren aan de waarheidsvinding en verzoening van de verdeelde Surinaamse samenleving. Diverse getuigenverklaringen en justitieel onderzoek hebben u als verdachte van moord aangewezen. U hebt steeds geweigerd voor de rechter te verschijnen en het recht zijn beloop te laten, voor wat betreft 8 december 1982. Voor wat betreft Moi Wanna heeft de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens bepaald dat Suriname zich schuldig heeft gemaakt aan schendingen van de mensenrechten, ook werd Suriname gemaand om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Beste meneer Bouterse, als u daadwerkelijk schoon schip wenst te maken, laat u in de eerste plaats het 8 december proces zonder obstructies voortgaan, trekt u een dikke streep door de amnestiewet zodat alle schendingen en alle misdaden tegen de menselijkheid gedurende de in de amnestiewet omschreven periode worden onderzocht. U hebt de mogelijkheid om de cultuur van de straffeloosheid te doorbreken en te zorgen dat het recht zegeviert. Laat uw woorden geen holle frase zijn!

Hoogachtend,

Natascha Adama Cc De heer D. Baboeram

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /NSS 05-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics