Nickerie.Net, zondag 09 augustus 2015


BEP-structuren hekelen keuze kandidaat-minister RO

De structuren van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) hebben zich kritisch uitgelaten over de wijze van leidinggeven door partijvoorzitter Celsius Waterberg. De structuren bogen zich zaterdagavond in een rumoerige vergadering over de kandidaat-minister die de partij mag voordragen. De partij discussieerde de afgelopen dagen over een geschikte kandidaat-minister voor de functie van Regionale Ontwikkeling (RO). In totaal had de BEP zes kandidaten voor deze functie. Echter komen het hoofdbestuur en de structuren er niet uit.

De personen om wie het gaat zijn de gewezen consul-generaal in Frans-Guyana Andrť Dikan en partijsecretaris Wensley Misiedjan. Een deel van de structuren ziet graag dat Misiedjan de kandidaat-minister wordt. Een klein deel van de structuren en partijvoorzitter Waterberg kiezen voor Dikan. De overgrote meerderheid van de structuren geeft de voorkeur aan partijsecretaris Misiedjan.

Het partijbestuur is onder vuur genomen over de wijze waarop ze dit probleem heeft aangepakt. Ze geven aan teleurgesteld te zijn in partijvoorzitter Waterberg. Volgens hen is de partijvoorzitter tot nu toe niet in staat geweest om de gelederen binnen de partij te sluiten.

Tijdens de vergadering zijn er voorbeelden aangehaald van de manier van leidinggeven van de huidige voorzitter en de gewezen voorzitter Caprino Alendy. De structuren hebben het bestuur erop gewezen dat ze er alles aan moet om de partij niet in een kwaad daglicht te plaatsen.

Ze zeggen verder dat het bestuur ervoor moet zorgen dat de partij niet verder ten onder gaat. Ondanks het advies van de partijstructuren zegt de voorzitter toch te gaan voor Dikan. Vernomen wordt dat de naam van Dikan al is doorgespeeld aan president Desi Bouterse. Het is echter de president die het besluit neemt om een kandidaat al dan niet te beŽdigen.

De BEP die samen met de NDP, PALU, DOE en de groep Sapoen de regering gaat vormen, mag de minister van Regionale Ontwikkeling leveren. De structuren gingen na het besluit van de voorzitter tekeer en gaven aan zeker van zich te zullen laten horen. De vergadering eindigde zeer rumoerig.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Surianme Herald 09-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics