Nickerie.Net, maandag 10 augustus 2015


Lackin afgewezen voor tweede termijn op Buza

Winston Lackin, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, keert niet terug in het nieuwe kabinet van president Desi Bouterse. Dagblad Suriname maakte reeds eerder melding dat de positie van de bewindsman al geruime tijd onzeker was, gezien de vele perikelen waarin hij betrokken is geweest. Vernomen wordt dat Lackin mogelijk ook een background post van adviseur zal krijgen als partijlid Ramon Abrahams. Lakin gaat niet met lege handen weg.

Onze ministers ontvangen nog 6 maanden na hun ontslag (eervol) SRD 18.000 per maand. Daarnaast krijgen zij nog 25 % (SRD 4.500) representatietoelage. Na die 6 maanden ontvangen ze een salaris van SRD 9.000 + 10 % representatietoelage. Ze hebben ook recht op 25 % (SRD 3.600) onderstand. Daarnaast ontvangen ze ook pensioen, afhankelijk van hoelang iemand minister is geweest. De pensioenuitkering is 2% per maand afhankelijk van het aantal maanden dat de persoon gediend heeft. De ministers en hun gezinsleden hebben recht op algehele (eerste klasse) vrije geneeskundige behandeling en verpleging binnen Suriname ten laste van de staat. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten ze een jaar gediend hebben als minister of onderminister. Lackin is samen met zijn collega’s Lamure Latour (NDP), Falisie Pinas (Abop), Alice Amafo (Abop) en Jim Hok (Palu) 5 jaar minister geweest.

Geld verspillend beleid en familie bevoordeling De bewindsman is in de laatste jaren flink onder vuur genomen over vooral zijn geld verspillend buitenlands beleid en bevoordelen van familieleden en vrienden bij het uitvoeren van bepaalde projecten. Zo werd zijn levenspartner Kamla Madho medeoprichter van het cassavefabriek IAP NV, die de bedoeling had voor export naar Barbados te zorgen. In De Nationale Assemblee (DNA) werd flink ingehakt op het feit of hier om een particulier initiatief ging of een staatsbedrijf, aangezien het bedrijf met US$ 1 miljoen staatsmiddelen gefinancierd door China was opgezet.

Ook de padie-export via de Petrocaribe-deal naar Venezuela schijnt een fiasco te zijn geworden. Er is slechts een lading padie van 2.500 ton geëxporteerd naar Venezuela. Hoewel de rijstboeren het bedrag van 360 Amerikaanse dollar per ton inmiddels hebben ontvangen, is er nog geen zicht of de export nog voortgang zal vinden. Wat de padie-exportshow had moeten worden, liep uit op een klucht. Het padietransport was zonder openbare aanbesteding gegund aan de broer van Lackin. De minister was nauw betrokken bij de Petrocaribe-padiedeal. Het schip dat de eerste lading zou vervoeren kon dat niet. Het voldeed niet aan de minimumeisen. Over de verdeelsleutel en besteding van de inkomsten was verwarring.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS 09-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics