Nickerie.Net, woensdag 12 augustus 2015


Rijstsector niet gekend bij consultatieronde president

 

Bij de consultatieronde van de verschillende maatschappelijke groeperingen, en het bemensen en installeren van het Financieel Economisch Platform (FEP), is de rijstsector helaas niet geconsulteerd of anderszins erbij betrokken door de President. Tot deze conclusie komen de parlementariërs Jitendra Kalloe en Djoties Jaggernath. De assembleeleden zeggen aan Dagblad Suriname dat door de aangekondigde maatregelen m.b.t. de tariefaanpassingen bij nutsbedrijven en de verhoging van de government- take op brandstof, deze in verval geraakte sector nog hardere klappen te verwerken zal krijgen. Ook vanwege het feit dat de regering haar huiswerk niet naar behoren doet (wegens enge familie- en vriendenbelangen), is de totale export thans stil komen te liggen.

 

Al enige tijd trekken landbouwers aan de bel voor structurele maatregelen in deze sector, echter zonder enig resultaat. “Door de verhoging van de government- take op brandstof zullen alle prijzen van goederen en diensten stijgen, vooral in de ver gelegen districten zal het effect hiervan groter zijn. Zo ook de productiekosten. Deze sector die reeds in verval is geraakt, is nu gedoemd te verzuipen”, aldus de parlementariërs.

 

Rijstsector is belangrijke subsector

Kalloe en Jaggernath benadrukken dat de rijstsector een zeer belangrijke subsector is die niet alleen de Surinaamse gemeenschap goedkope voedselzekerheid biedt en garandeert, maar ook een potentiële bijdrage levert aan de BBP.  “Vanwege het gevoerde wanbeleid door de regering Bouterse/Ameerali en exponenten uit de regering is deze sector vandaag de dag aan de rand van faillissement komen te verkeren en biedt geen zicht op een betere toekomst”, aldus de volksvertegenwoordigers.

 

Geen rekening met continuïteit van productiebedrijven

Kalloe en Jaggernath zijn van mening dat de regering geen rekening gehouden heeft met de continuïteit van productiebedrijven, in het bijzonder de agrarische sector, met name de rijstsector bij het aannemen van een dergelijk besluit. Zij vragen zich daarom af welke maatregelen in het vooruitzicht gesteld zijn om de negatieve effecten in deze sector op te vangen; hoe en wanneer de producenten tegemoet gekomen zullen worden voor de effecten van deze maatregelen; welke maatregelen getroffen worden om de prijzen van goederen en diensten in de ver gelegen districten en in het binnenland hetzelfde te laten zijn als die in Paramaribo. Zij verwachten dat de nieuwe regering geen antwoord hiervoor zal hebben, laat staan dat de excessen aangepakt zullen worden, met als gevolg dat het voortbestaan van de productiesectoren ernstig in gevaar komt.

 

“De kans is levensgroot dat dit zal resulteren in het ontwrichten van het sociaal-maatschappelijk leven met als gevolg armoede en politieke onrust. Bij deze vragen wij de regering, in het bijzonder de President, om met een representatieve vertegenwoordiging van de sector om de tafel te gaan zitten voor het zoeken naar adequate oplossingen”, aldus de parlementariërs uit Nickerie.

FR

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC 09-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics