Nickerie.Net, zaterdag 29 augustus 2015


VHP Raksha Bandhan boodschap aan de gemeenschap

De bedoeling van deze dag is het versterken van de band tussen broers en zusters. De zus geeft de broer op het voorhoofd een merkteken en bindt hem vervolgens een rakhi, een zijden koord (beschermkoord/Rakhi) om zijn pols. De rakhi staat symbool voor de bescherming tegen het kwaad en voor de versterking van de band tussen broers en zussen. De zus bidt daarbij voor het welzijn van de broer. De broer wenst zijn zus ook een goed leven en belooft plechtig zijn zus altijd te beschermen. De broer wordt dan geacht een geschenkje te geven aan zijn zus. Het woord “Raksha” betekent bescherming en “Bandhan” betekent relatie. Vrij vertaald betekent het dus de beschermende relatie.

Raksha Bhandan benadrukt de biologische relatie tussen broer en zus. Het wordt als een grote eer beschouwd, wanneer men een Rakhi krijgt aangeboden. Het hedendaagse aspect van raksha bandhan is onstaan in Noord India (Rajasthan) onder de Rajputs (edele krijgslieden, ridders). Een vrouw die behoefte had aan bescherming bond een rakhi om de pols van degene door wie zij beschermd wilde worden. De meest aangewezen persoon was een broer of neef, of als zij die niet had, een andere man. Deze werd dan als broer beschouwd.

Dus een omgekeerde benadering ten opzichte van de voorgaande raksha bandhan wat betreft de beschermingsband. Een dergelijk beroep op bescherming werd zeer serieus genomen en daar werd zelfs op gevaar voor eigen leven gehoor aan gegeven. Raksha-Bandhan maakt de man(echtgenoot) duidelijk dat de vrouw er niet alleen voor staat, maar dat wanneer zij hulp nodig heeft, haar broer(s) haar te hulp kunnen schieten.

Deze hoogtijdag kan ook vanuit een breder perspectief benaderd worden. Tegenwoordig is het ook gebruikelijk in symbolische broer/zus relaties; dus tussen vrienden en kennissen. Raksha Bandhan is dus niet alleen een biologische, maar vooral een beschermende relatie. Als een vrouw/meisje geen broer heeft kan ze de rakhi ook aan iemand anders aanbieden. Als een vrouw een beschermkoordje voor een vreemde bindt, dan beschouwt hij haar vanaf dat moment als een zus en ontstaat er een broer-zus relatie.

Iedereen mag een rakhi worden gebonden. Het moet voorzien in de basisbehoefte van bescherming en benadrukt daarmee het belang van vrede en broederschap. Raksha bandhan is in principe een dag waarop we stilstaan bij de eenheid tussen de mensen. De VHP streeft ernaar om de band met eenieder te versterken en bescherming te bieden aan alle mensen in de wereld. Dus niet alleen de bescherming en band tussen zus en broer.

De Vooruit Strevende Hervormings-Partij (VHP) feliciteert de gemeenschap met Raksha Bandhan.

VHP

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Ingezonden 28-08-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics