Nickerie.Net, vrijdag 04 september 2015


Voorzitter PVF wil aanvullende maatregelen van regering

De voorzitter van de PVF, Soedeshchand Jairam, meent dat de regering aanvullende maatregelen moet nemen om de productie te beschermen en de economie op spoor te brengen. In een schrijven gaat hij in op de maatregelen die volgens hem genomen moeten worden.

De minister van NH had aangegeven dat de verhoging van tarieven en belastingen in fasen zou worden uitgevoerd, waardoor men nu niet weet of deze zware verhogingen pas de eerste fase is of de laatste. Ook vraagt men zich af waarom deze besluiten genomen worden in een periode waarbij het Parlement met reces is.

Heel belangrijk bij het nemen van deze besluiten is dat het volk goed geļnformeerd moet worden, men wil weten waarom de verhoging, waarop is de hoogte gebaseerd en wat zullen de gevolgen zijn. Op grond van die informatie zou het volk weten in welke mate die maatregelen gerechtvaardigd zijn. Het zou daarom raadzaam zijn wanneer de regering deze besluiten in overleg met de volksvertegenwoordigers zou nemen. Het uiteindelijk toch gaat om maatregelen waarbij de meeste mensen hun dagelijkse bestedingspatroon gaan moeten aanpassen vanwege de enorme daling van de koopkracht.

Men gaat niet alleen maar meer moeten betalen aan EBS, SWM en voor brandstof, maar men gaat voor alle goederen hogere prijzen moeten betalen, vanwege de doorwerking van de verhoging op de kosten van de goederen in de winkel. Daar de handel ook misbruik kan maken van de situatie en de prijzen van bepaalde goederen meer verhogen dan het moet, is prijscontrole in deze periode ook nodig is.

Ook zijn er aanvullende maatregelen nodig om te voorkomen dat met de verhoogde tarieven en heffingen ook de concurrentiepositie van onze productiesectoren verder verslechteren. Want dat zou leiden tot daling van de export, verhoogde druk op de import en dus verslechtering van de betalingsbalans waardoor de economie in een neerwaartse spiraal zou belanden wat gepaard kan gaan met zware inflatie, devaluatie enz.

Daar deze maatregelen de vraagzijde (koopkracht) negatief gaat beļnvloeden moet men de aanbodzijde positief beļnvloeden via de bescherming en opvoering van de productie. De overheid moet daarom erop toezien dat de productiekosten niet omhoog gaan, omdat dat ten koste zal gaan van de betalingsbalans. De extra opbrengsten via die maatregelen zou de overheid juist moeten aanwenden voor de bevordering van de productie waardoor de economie in een opwaartse spiraal komt waardoor op termijn de verzwakte koopkracht kan herstellen.

Er moet vooral extra aandacht besteedt worden aan de rijstsector die de laatste seizoenen in een heel moeilijke situatie is terechtgekomen vanwege de daling van de wereldmarktprijzen. De verhoogde tarieven en heffingen kunnen leiden tot verdere verzwakking van de concurrentiepositie. Vanwege het groot belang van de rijstsector voor onze economie is het daarom noodzakelijk om voorzieningen te treffen teneinde de concurrentiepositie te beschermen. Het is raadzaam dat de overheid met een deel van de inkomsten de rijstsector faciliteert waardoor de productie, de werkgelegenheid, deviezeninkomsten, etc. kan toenemen zodat de koopkracht ook kan herstellen.

Om de staatshuishouding onder controle te krijgen moeten ook intern een aantal maatregelen getroffen worden,m.n., 1. Alle overbodige dienstvoertuigen, percelen en gebouwen van de overheid moeten verkocht worden. 2. De overbodige ambtenaren mogen eerder naar huis waardoor de overheid minder zou moeten uitgeven voor energie (airco en licht) en onderhoud gebouwen, en aan de andere kant kunnen die ambtenaren dan ook misschien buiten wat verdienen. 3. Er moet sterk bezuinigd worden op buitenlandse posten en de parastatalen

De voorzitter van de PVF, Soedeshchand Jairam MSc

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 03-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics