Nickerie.Net, maandag 07 september 2015


Nurmohamed: ‘Regering 2010-2015 moet ter verantwoording worden geroepen’

 

“De verhogingen zijn te abrupt en geen goed teken van behoorlijk bestuur. Dit had ik niet verwacht van dit verstandig regeerteam onder leiding van deze vicepresident.” Dit zegt parlementslid Nurmohamed naar aanleding van de plotselinge maatregelen door de regering genomen. Hij is er voorstaander van dat de verhogingen worden aangehouden. Hij meent dat de regering eerst duidelijkheid moet hebben met betrekking tot de impact van de maatregelen op de samenleving. De maatregelen waren volgens hem echter te verwachten. “De subsidies bij de verschillende instellingen moeten nog betaald worden en de verhoogde AOV moet nog komen. De schulden bij EBS en SWM moeten betaald worden. Er zullen en gaan nog meer maatrgelen moeten komen. En dat is precies het verwijt dat wij naar de vorige regering moeten maken.”

 

De regering, 2010-2015 die naar zijn mening hoofdelijk verantwoordelijk is voor de situatie, moet volgens de VHP’er ter verantwoording worden geroepen. Er moet volgens hem desnoods een wet hiervoor gemaakt worden. “Want zo kunnen we niet doorgaan in het land. Het kan niet dat er een regering komt die het land vernietigt en de mensen lopen het volgende moment weer op straat of ze zijn weer DNA-lid , minister of president.” Nurmohamed vind dat politieke ambtsdragers niet zomaar meer vrijuit mogen gaan. Hij haalde aan dat enkele jaren terug Jules Wijdenbosch een brug heeft laten bouwen waardoor de hele economie in elkaar donderde. “Maar we laten deze mensen vrij rondlopen. Ik denk dat ik de regering zal vragen om een wet voor te bereiden of DNA zal het initiatiefvoorstel moeten maken, dat als het land in een economische chaos en crisis is belandt, dat men de verantwoordelijke mensen ook een beetje moet gaan leren straffen.

 

Ministers en presidenten denken te komen en geld uit te geven, projecten aan te beseden zonder hun verstand te gebruiken. Vandaag wordt het volk de dupe en dat kunnen we niet ongestraft voorbij laten gaan. De mensen moeten allemaal weten dat ze met een serieuze job bezig zijn.” Terugkomned op de verhogingen zegt Nurmohamed dat ondertussen ook de valutakoersen omhoog zijn gegaan hetgeen al voor een verhoging van de prijzen van producten heeft gezorgd. Ook de bouwkosten zijn omhoog gegaan. “Dit is de regering helemaal vergeten. Ik vind dat de regering met deskundigen, het parlement heel transparant en met cijfers en grafieken duidelijk moet maken wat er mis is zodat we ervan overtuigd kunnen raken dat er inderdaad wat mis is met de financien van de overheid.

 

Kunnen we de kosten van ambtenaren niet betalen, de huurkosten van overheidsgebouwen of kunnen we de reizen van mensen niet betalen?” De vorige regering (Venetiaan) heeft dit volgens Nurmohamed wel gedaan. “Ik ga transparantie eisen van de regering. Heel gedetailleerd op papier moet aangegeven worden wat de inkomsten en de uitgaven zijn. Waar wil men zelf bezuinigen. Nurmohamed stelt voor dat er bezuinigingen plaatsvinden bij de veiligheidsdiensten. Er lopen volgens hem teveel veiligheidsambtenaren rond terwijl Suriname een veilig land is. “Er moet duidelijk worden gemaakt waar bezuinigd moet worden en welke bezuinigingsmaatregelen er allemaal in het vooruitzicht zijn en dan kunnen we helpen om een keus te maken”, aldus de parlementarier.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 07-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics