Nickerie.Net, dinsdag 08 september 2015


Jogi: “Bouterse heeft Suriname geruïneerd!”

 

“Inderdaad, wroko de fu du. Bouterse moet hetgeen hij in de afgelopen jaren kapot heeft gemaakt, herstellen. Met zijn desastreus beleid heeft Bouterse Suriname geruïneerd!” Dit stelt VHP-assembleelid Mahinder Jogi tegenover Dagblad Suriname. De politicus vindt het frappant dat president Desi Bouterse ondersteuning van het volk vraagt om de economie van het land weer op peil te krijgen, ‘terwijl hij en zijn paarse bende degenen zijn die de economie van het land hebben vernietigd’. Jogi zegt echter twijfels te hebben of het staatshoofd wel in staat zal zijn om dat te doen, omdat hij nog steeds door dezelfde haaien is omsingeld. De VHP’er vindt dat drastisch bezuinigd moet worden met vooral de stroomrekening van dichtbij de SRD 2.5 miljoen, die de overheid maandelijks toegestuurd krijgt. Jogi vindt dat Bouterse daadkracht moet tonen, door handelingen van zijn eigen mensen te onderzoeken en waar nodig te laten bezuinigen. “Praten alleen heeft geen zin. Hij moet het volk met resultaten laten zien. Laat hij zelf bezuinigen. Waarom moet het volk het gelag betalen?”, aldus Jogi.

 

Doorlichting kabinet president
Jogi stelt dat president Bouterse als eerst schoon schip binnen zijn eigen gelederen moet houden, alvorens hij inderdaad in staat zal zijn het geplande werk te doen. Net als zijn collega-parlementariër Dew Sharman pleit Jogi ervoor dat het kostenplaatje van het kabinet terug gebracht moet worden. Van de uitgaven het kabinet wordt er volgens hem niet eens een verslag gemaakt waar gelden precies gaan, terwijl er vaak aangegeven wordt dat dit een van de grootste geldverspillers is. In 2012 bijvoorbeeld is er veel ophef in het parlement ontstaan, toen de coalitie een begroting van SRD 81.5 miljoen doordrukte. Zo bleek dat het kabinet aan miljoenen uitgaven had gedaan, zonder dat deze eerst door het parlement waren goedgekeurd. Het geld werd onder meer besteed aan een laptop van SRD 9.000, SLM-catering voor SRD 183.967 en de ‘bepantsering’ van een gedeelte van het presidentieel paleis voor ruim SRD 10 miljoen. Voor uitzendingen van het programma ‘Info-Act’ op verschillende stations betaalde de president zo’n SRD 80.000. Van het uitgavenpatroon is in 2015 niet veel veranderd. Integendeel vermoeden assembleeleden dat de uitgaven zijn toegenomen.

 

Wanneer komt doorlichting Staatsolie?
“Minister Regillio Dodson had een aanvang met de doorlichting gemaakt. Wanneer komt de doorlichting van Staatsolie? Komt de doorlichting van Staatsolie? Is Dodson wel bereid Staatsolie door te lichten?” Jogi zegt bij de laatstgehouden openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) enkele vragen aan de bewindsman te hebben gesteld. Tot zijn verbazing ziet hij nog steeds geen optreden van Dodson bij Staatsolie. De parlementariër zegt dat het alleen maar ontheffen van lage functionarissen, de zogenaamde srieba’s, geen soelaas zal bieden. Dit kan volgens hem alleen wanneer de Staatsolie-directie voor enkele maanden naar huis wordt gestuurd. Hij pleit ervoor dat er dan een onderzoek van de Centrale Landaccountantsdienst (Clad) wordt uitgevoerd. Alleen dan kan de minister hem bewijzen dat er geen illegale zaken zich bij Staatsolie voordoen.

 

Waarom is Eyndhoven nog niet met vakantie?
Jogi vraagt zich ook af waarom Marcel Eyndhoven, technisch directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), nog steeds niet van zijn functie is ontheven. “Wat is de reden dat de NH-minister hem niet wil weghalen?” Volgens de politicus toont het Clad-rapport van de EBS duidelijk aan dat Eyndhoven ook een vinger in de pap heeft gehad. Het kan volgens hem daarom niet dat Eyndhoven leiding aan het bedrijf blijft geven, terwijl hij de staat voor miljoenen heeft benadeeld. Volgens Jogi zorgt dit voor imagoschade van het bedrijf als voor de Staat Suriname.

Staat voor nog meer miljoenen benadeeld
Jogi zegt dat de kortzichtigheid van het staatshoofd en ministersteam ervoor zorgt dat de staat bij de dag voor miljoenen wordt benadeeld. De tientallen tussenpersonen in staatsbedrijven en het feit dat directieleden werken aan zichzelf en hun kinderen gunnen, zijn slechts het topje van de ijsberg. “Indien Bouterse nu niet optreedt, ben ik bang dat datgene wat over is, ook wordt geruïneerd!”, aldus Jogi.

FR

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 08-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics