Nickerie.Net, donderdag 10 september 2015


Kamerleden houden vast aan strafzaak Decembermoorden

Den Haag - Leden van de Nederlandse Tweede Kamer zijn ingenomen dat ex-legerleider Desi Bouterse openheid wil geven over de Decembermoorden in een interview met Sandew Hira, maar dit project kan niet als alternatief gelden voor “echte waarheidsvinding”. Zo kwam woensdag naar voren tijdens het Suriname-Nederland debat in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Nederlandse parlement.

VVD-commissielid Han ten Boeke stelde, dat zijn fractie de amnestiewet die De Nationale Assemblee in april 2012 goedkeurde en Bouterse gevrijwaard werd van strafvervolging nog steeds "een verkeerde afslag". Het waarheidsproject van Hira, ziet Ten Broeke als een zoveelste proces van Bouterse "om nabestaanden op het verkeerde been te zetten".

Sjoerd Sjoerdsma (D66) juichte het initiatief van Hira toe, maar vindt echter wel dat "echte waarheidsvinding" onder ede in de rechtszaal plaatsvindt. Het pad van strafrechtelijk onderzoek naar de moorden van december 1982 mag niet verlaten worden. Ook PvDA-vertegenwoordiger Michiel Servaes heeft niets tegen het waarheidsproject. "Maar dat kan nooit in de plaats komen van ordentelijke waarheidsvinding in de rechtszaal", stelde het commissielid.

Sandew Hira, pseudoniem voor Dew Baboeram, broer van de in december 1982 vermoorde advocaat John Baboeram, begon enkele weken geleden een proces dat zal resulteren in een interview met Bouterse hoofdverdachte van de Decembermoorden. De verdachte zal tijdens het gesprek ingaan op zijn rol bij die misdrijven en andere gewelddadige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode toen hij als juntaleider de dienst uitmaakte in het land.

Ivan Cairo

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 09-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics