Nickerie.Net, dinsdag 08 september 2015


Nu al complete ontwrichting door ad-hoc maatregelen

 

 Written by: De West2015/09/07

 

Nu al complete ontwrichting door ad-hoc maatregelen De deze week doorgevoerde maatregelen van het Kabinet Bouterse-II zorgen nu al voor een complete ontwrichting van de economie. In haar ijver om orde te brengen in de enorme financiŽle chaos die achtergelaten is tijdens Kabinet Bouterse-I, tracht de nieuwe regering op een onbesuisde manier het miljoenengat te dichten, echter ontstaat er een nog grotere desorganisatie van de economie. Wat zo frappant is aan deze ad-hoc besluiten, is dat ze zonder enig overleg en planning dictatoriaal worden opgelegd aan de burgers en het bedrijfsleven. Werden maandag jongstleden al de benzine-, water- en stroomtarieven fors verhoogd, nu worden ook de visserij Ė en importsector met zeer ingrijpende maatregelen geconfronteerd.

 

De visserijbranche werd doodleuk schriftelijk medegedeeld, dat de vrijstelling op verbruiksbelasting bij de import van brandstof, is ingetrokken. Zonder eerst overleg te plegen met de actoren in deze visverwerkingsindustrie, wordt een besluit met vergaande financiŽle consequenties Ė er is een wezenlijk verschil tussen SRD 2 en SRD 4 per liter brandstof- doorgevoerd, waarmee in een klap, duizenden banen op het spel worden gezet. Wat we voorts zien, is dat de nieuwe regering vervolgens een nieuwe brandhaard creŽert door ook haar pijlen te richten op de importsector. Deze branche wordt doodleuk via de inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen medegedeeld, dat de regering heeft besloten dat er geen goederen meer mogen worden opgeslagen in entrepots en dat per 4 september het niet meer is toegestaan aangifte met betrekking tot opslag in entrepot te doen. Voorts dient de bereids voor opslag in entrepot aangegeven goederen uiterlijk op 11 september 2015 hebben plaatsgevonden. Het komt er op neer, dat importeurs binnen een week tientallen miljoenen zullen moeten ophoesten, daar een ieder die goederen in een entrepot heeft, die cito-cito zal moeten inklaren. Een groot aantal bedrijven heeft tientallen containers die ingeklaard moeten worden, en vooral voor de autobranche is deze maatregel funest. Waar moeten deze bedrijven binnen zoín kort tijdsbestek miljoenen gaan vinden, terwijl ze al zwaar door deze regering worden uitgeknepen.

 

Dit regiem is gewoon bezig personen en bedrijven stelselmatig te vernietigen. Het is overduidelijk dat we terug gaan naar de jaren tachtig van de vorige eeuw, waar er een complete financiŽle chaos was. Er waren geen deviezen te krijgen, voorts een schaarste aan van alles en nog wat, en er was een overheid die om de haverklap met allerlei strikte reguleringen en rantsoeneringen kwam. Nu begint men weer over het doorvoeren van allerlei vormen van subject-subsidie. Moeten we ons straks weer bij Lanti of Sociale Zaken gaan registreren om voedselpakketten te gaan halen bij een soortement Centraal Importbedrijf Suriname, CIS?

 

Het mooiste van de grap is, is dat de president weer lacherig zit te doen over de onlangs doorgevoerde zeer ingrijpende maatregelen. Hij is zelfs van plan om in deze loodzware tijden wederom een passagiersvliegtuig van onze carrier in te pikken en de kosten niet te betalen om mooi weer te gaan spelen in New York. Passagiers, burgers, bedrijven duperen? Al staat de stad in brand, ik slaap als een roos.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 08-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics