Nickerie.Net, dinsdag 08 september 2015


Stoute Dew predikt ‘de moraal’ van de macht

08 Sep 2015

Op 31 december 2012, de laatste dag van het amnestiejaar 2012, schreef Dew Baboeram op Starnieuws zijn column Terugblik. Daarin maakte hij een vergelijking tussen de Nederlandse Amnestiewet voor Nederlandse oorlogsmisdaden begaan in Indonesië tussen 1945-1950 en de Surinaamse Amnestiewet 2012 voor de moorden gepleegd in december 1982. Baboeram kwam in zijn column tot de conclusie dat beide amnestiewetten mogelijk waren “omdat macht geen moraal kent” en dat is “wat we in Suriname ook zien”, aldus Baboeram in zijn terugblik op het amnestiejaar 2012.

Macht versus moraal 
Als lezer van zijn column heb ik op 2 januari 2013 eenreactie gegeven en daarbij aangegeven dat Baboeram zijn amnestie vergelijking mankt gaat, maar daaraan ga ik nu voorbij. Mijn belangrijkste bezwaar was namelijk tegen de strekking, tegen 'DE MORAAL' van Baboeram zijn verhaal. Die moraal was onweerlegbaar, dat we ons zouden moeten berusten in “het adagium dat macht nu eenmaal geen moraal kent”. Ik herkende daarin een verkapte oproep tot berusting in de amnestieverlening voor de 8 december moordenaars. 

Moraal kan macht verslaan 
Die verkapte oproep was de prikkel voor mijn reactie, waarbij ik Dew Baboeram het volgende heb voorgehouden: “Als macht geen moraal kent - zoals bleek in de dictatuur in 1982 - zal moraal tegenover macht gesteld moeten worden. Dan kan moraal macht verslaan. Dat is het perspectief van waaruit vele Surinamers waaronder de 15 vermoorden in 1982 naar de toekomst van Suriname keken.” Aldus mijn woorden aan Baboeram op 2 januari 2013. Nog de zelfde dag kwam er een positieve reactie van Baboeram op mijn commentaar en schreef hij woordelijk: “De reactie van Hugo Essed op mijn laatste column heeft me getroffen. Zijn kernargument is dat mijn column een gevoel heeft van berusting: accepteren dat macht moraal kan verslaan. Ik vind het vreselijk om te moeten toegeven dat hij een punt heeft. Dat gevoel straalt inderdaad van de column uit en Hugo heeft gelijk: aan dat gevoel zouden we niet moeten toegeven”
“Ongeacht onze meningsverschillen zou ik zeker niet willen toegeven aan dat gevoel dat moraal nooit macht kan verslaan. Dat zou zeker onze inzet moeten zijn. Ik moet Hugo bedanken voor zijn bijdrage in deze richting.”
 
Clean Bouterse Project 
Sinds Dew Babboeram echter het 'Clean Bouterse Project'heeft gelanceerd, blijkt even onweerlegbaar dat zijn belijdenis; “zeker niet willen toegeven aan dat gevoel dat moraal nooit macht kan verslaan”, slechts een lippendienst was.
Baboeram leert ons nu dat de militaire macht van Bouterse en zijn - volgens Baboeram - vele gewapende aanhangers, de straat op zullen komen als Bouterse door de Krijgsraad wordt berecht. Vervolgens fantaseert Dew Baboeram ook nog dat de voorstanders van bestraffing van Bouterse hulp zullen krijgen van buitenlandse mariniers die in het wild schietend Bouterse zullen willen oppakken en dat daarmee een burgeroorlog met “vele doden” een feit zal zijn. Degenen die “kiezen voor berechting” van Bouterse, “gokken” volgens Baboeram anno 2015 willens en wetens “met mensenlevens”. U kunt het letterlijk nalezen in zijn columns.

Leerling van Machiavelli 
Baboeram beweerde in 2013 er in te willen geloven dat moraal macht kan verslaan. Sinds zijn Clean Bouterse Project wil hij ons ook nog doen geloven dat hij een verlichte en verheven moraal heeft, omdat hij als “nabestaande” bevrijd is van “wrok en haat” en zelfs voorstander is van “dialoog en verzoening” met de niet berechte hoofdverdachte.

Echter probeert dezelfde Baboeram met een overigens intellectueel valse redenering maar vooral met een moreel verwerpelijke dreiging met geweld, het met de veiligheidschef van Bouterse beraamde Clean Bouterse Project door de keel van het Surinaams volk te drukken. Dit alles onder verwijzing naar de macht van Bouterse, wiens aanhangers volgens Baboeram gewapend de straat op zullen komen als de Surinaamse strafrechter zijn werk doet.

Dit is regelrecht ‘de moraal’ van de macht prediken, prediken dat macht nu eenmaal geen moraal kent. Machiavelli, de ideologische grondlegger van het adagium dat macht geen moraal kent, vindt in stoute Dew een flinke leerling.

Hugo A.M. Essed Paramaribo 7 september 2015

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 07-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics