Nickerie.Net, vrijdag 11 september 2015


Motie oppositie tegen uitbuitende maatregelen van regering Bouterse II

Ondergetekenden, allen leden van De Nationale Assemblee, hebben de eer, krachtens art. 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie aan De Nationale Assemblee ter goedkeuring aan te bieden.

Paramaribo, 10 september 2015

De Nationale Assemblee,

Overwegende,

Besluit:

  1. Af te wijzen het beleid van de regering met betrekking tot verhoging van brandstofbelasting en tarieven voor elektriciteit en water;

  2. De regering op te roepen de genomen maatregelen terug te draaien;

  3. Het te voeren beleid goed met sociale partners door te praten;

  4. Maatregelen zorgvuldig door deskundigen te doen doorrekenen rekening houdend met het draagvermogen van de bevolking;

  5. Vooraf gerichte voorlichting naar de samenleving;

  6. Duidelijkheid te verschaffen over opvangmaatregelen; aan te geven hoe een dergelijke financiŽle crisis in de toekomst te voorkomen; landelijk een prijs controle in te voeren door de regering.

  7. Het te voeren beleid te brengen op de begrotingen en voor te leggen aan DNA, zoals de Grondwet dat voorschrijft.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondergetkenden DNA leden

 

1.      Dhr. Santokhi

2.      Dhr. Gajadien

3.      Dhr. Jogi

4.      Dhr. Girjasing

5.      Mw. Mathoera

6.      Dhr. Nurmohamed

7.      Dhr. Sharman

8.      Dhr. Jaggernath

9.      Dhr. Kalloe

10.  Dhr. Somohardjo

11.  Dhr. Waidoe

12.  Mw. Karta-Bink

13.  Mw. Pokie

14.  Mw. Vorswijk

15.  Dhr. Rusland

16.  Mw. Etnel

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 09-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics