Nickerie.Net, woensdag 16 september 2015


Artikel 'Dossier Suriname' van Robbie Mohansingh: Grote onzin!

 

Ik heb nog nooit zoveel onsamenhangende onzin gelezen als in het artikel van Robbie Mohansingh onder de kop 'Discussie Dossier Suriname' dat in Starnieuws van afgelopen zondag verscheen. Alleen al in de eerste alinea waarin de schrijver kernachtig hoort neer te zetten wat hij aan de orde zal stellen, is elke zin tenenkrommend onjuist. Na lezing van de hele bijdrage raakte mijn bloeddruk van slag en kan ik het niet nalaten het zand in de ogen van de lezer weg te wassen.

 

Suriname staat niet regelmatig op de agenda van de Tweede Kamer. Het was voor het eerst sinds april 2012 dat Suriname besproken werd in een Algemeen Overleg in de Kamer op woensdag 9 september jongstleden. In de tweede zin schrijft hij over het 'Dossier' dat 'wederkerig het revue passeert'. Hij bedoelt dat het onderwerp telkens op tafel komt. Maar dat 'Dossier' bestaat niet. Er zijn verschillende documenten en rapporten van o.a. de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst over de jaren 80 in de relatie Nederland-Suriname. In april 2012 nam overigens dezelfde Tweede Kamer dat nu oproept tot openbaarmaking het besluit deze politiek gevoelige documenten tot 2060 achter slot en grendel te plaatsen. Maar dit ter zijde. In de derde zin wordt dit 'Dossier' vervolgens gekoppeld aan de Verdragsmiddelen. Ook niet waar. De aanname in de vierde zin, ik probeer de auteur te volgen, dat het restant van ruim 17 miljoen Euro uit de ontwikkelingspot voor Suriname ingezet wordt om de amnestiewet 2012 van tafel te vegen is ook niet juist. En ja dan komt de vierde en laatste zin van de eerste alinea op abracadabra uit.

 

Rol DNA? 

Het feest gaat nog even door. Het 'Dossier' wordt nu gebombardeerd tot een aangelegenheid van Tweede Kamer en het parlement van Suriname. Het 'Dossier' moet zelfs 'overhandigd' worden aan DNA-voorzitter mevrouw Geerlings. Onbegrijpelijk noemt de auteur het dat zij nog steeds draalt met het indienen van een verzoek aan haar Nederlandse collega. Meneer Mohansingh maakt ons eigenlijk wijs dat de regering niets te zeggen heeft over staatsveiligheid, nationale - en internationale belangenafwegingen en vooral ook bescherming van de privacy van nog in leven zijnde personen. Het zijn mevrouw Simons en haar Nederlandse collega mevrouw Van Miltenburg die hierover gaan. En als mevrouw Geerlings het 'Dossier' in handen heeft dan moet zij dit ook nog meteen doorsturen aan de president van de Krijgsraad. Maar o ja, eerst moeten we wachten op het nog op te richten Constitutioneel Hof dat zich moet uitspreken over de geldigheid van de amnestiewet 2012. Tenslotte krijgen we in de afsluitende alinea van drie regels voor onze kiezen dat de restant verdragsmiddelen worden ingezet als instrument voor politieke inmenging en dat dit kennelijk 'niet 'bijdraagt tot een onafhankelijk rechterlijk onderzoek'.

 

Dom 

En zo springt meneer Mohansingh van de hak op de tak, in de veronderstelling dat wij dom en onwetend zijn en dat hij ons even zal uitleggen hoe de Nederlandse vork in de Surinaamse steel zit. Ik vind deze bijdrage getuigen van minachting voor al die Surinamers in de diaspora die met grote interesse alles volgen in de relatie Nederland - Suriname. Ik was bij dat Algemeen Overleg en heb voor Starnieuws verslag gedaan onder de kop ' Tweede Kamer vraagt om openbaarmaking Suriname dossiers'. Had de heer Mohansingh eerst dit verslag gelezen om ons vervolgens een mogelijk nog niet eerder belicht aspect voor te houden. Dan had hij zeker een beter fundament voor zijn verhaal en dan had hij in elk geval over de 'Dossiers' geschreven. Ik respecteer ieder zijn of haar onderbouwde mening en heb als journalist vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel. Maar ik bestrijd wel onzin, onwaarheid en dommigheid, zoals in deze bijdrage van Robbie Mohansingh. Albert Helman zei ooit in een interview aan mij 'Don no abi dresi'. Ik was het niet met hem eens.

 

Roy.khemradj@gmail.com

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 15-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics