Nickerie.Net, maandag 14 september 2015


De verkiezingen van 25 mei: Suriname in grote problemen

Op 25 mei 2015 hebben 11 politieke partijen/combinaties strijd geleverd voor 51 DNA-leden, 762 RR- en 118 DR-leden. Suriname met een bevolking van 541.638 zielen ( volkstelling 2012) heeft in totaal 931volksvertegenwoordiger op DNA, RR- en DR-niveau. Voor de opfrissing geef ik nogmaals de uitslag van de verkiezingen van 25 mei 2015.

Slechts vijf politieke partijen/combinaties (NDP,V-7, AC, DOE en PALU) hebben zetels behaald. De andere elf politieke partijen/combinaties (PING, ANC, MF, DRS, NOP en APS) hebben nauwelijks stemmen behaald. Als wij naar de 1% regeling voor deelname aan de verkiezingen bekijken, dan krijgen wij allicht de indruk dat deze politieke partijen voor de verkiezingen documenten ingeleverd hebben die niet correct waren. De regering moet een modus bedenken om deze politieke partijen in het vervolg te beschermen tegen hun enthousiasme en verkeerde inschatting in de politiek. De PALU heeft slechts een zetel behaald in Coronie. Deze zetels van de PALU is ook de goedkoopste zetel in 2015. Met 445 stemmen behaalt de PALU één zetel in Coronie. In % uitgedrukt komt dat neer op: (445: 259.475)X 100%= 0.17% . Wat een kiesstelsel hebben wij in Suriname.

De grote winnaar is de NDP

Wat het aantal stemmen betreft hebben de NDP, de V-7 en A-C redelijk goed gescoord op 25 mei 2015. De NDP heeft landelijk 117.798 stemmen behaald. In % uitgedrukt komt dit neer op 45.40%. In 2010 had de MC ( NDP) 95.482 van 237.499 stemmen behaald (in % uitgedrukt was dat 40.20 % van de landelijke stemmen). Met een groei van 45.40% – 40.20 %= 5.20% voor de NDP heeft de uitslag van de verkiezingen een andere wending gekregen. Ruim 55% van de Surinaamse kiezers heeft op 25 mei 2015 niet op de NDP gestemd.

Partners V-7 hebben zwaar ingeleverd

Na de verkiezingen moeten alle politieke partijen (heel eerlijk) diepgaande analyses maken. Meestal willen de meeste politieke partijen de echte waarheid niet horen. Een cijfermatige analyse kan door een ieder gemaakt worden. Op basis van de cijfermatige analyse (rekenkundig) blijkt dat de NPS, de PL, DA-91 en SPA op 25 mei 2015 ongeveer 28.000 stemmen minder behaald hebben dan in 2010, terwijl de VHP in 2015 landelijk ongeveer met 15.000 stemmen gegroeid is ten opzichte van 2010. Wat de motieven van de groei en achteruitgang is geweest, laat ik voorlopig in het midden. De politieke partijen moeten hun interne analyses zelf maken en met hun deskundigen kijken hoe zij verder de minpunten gaan corrigeren bij de volgende verkiezing.

De sterkte van de V-7 partners in 2010 en 2015

Suriname zit in grote economische problemen

De regering Bouterse/Ameerali (2010-2015) heeft een verkwistend financieel beleid gevoerd. De AOV en de kinderbijslag zijn verhoogd; de Basiszorg Verzekering is ingevoerd; ruim 15.000 nieuwe ambtenaren zijn in dienst genomen. Het Surinaamse volk is blij gemaakt met deze “lekkers “ die zij aan het volk gegeven hebben. Men heeft geen rekening gehouden met de inkomsten en de uitgaven van de staat. Het Surinaamse volk is voor en tijdens de verkiezingen voorgehouden dat het heel goed gaat met de economie van Suriname. De hoogste monetaire deskundige van de CBvS zou alles goed in de gaten moeten houden, maar het tegendeel is aan de oppervlakte gekomen na de verkiezingen van 25 mei 2015.

De NDP-strategie om de verkiezingen te winnen

1. Veel cadeautjes uitdelen: pakketten, beschikkingen, mensen in dienst nemen bij de overheid, Info-act dag en nacht in ons huiskamer brengen met allerlei droomverhalen en middagverhaaltjes/verzinsels verkondigen op staatsmedia.

2. De etnische snaren bespelen en het volk voorhouden dat Chan nimmer president van dit land mag worden.

3. Haatprogramma’s maken om eerbare burgers te criminaliseren.

4. De NPS’ers waarschuwen dat zij binnen de V-7 een underdog positie gaan innemen indien Chan president wordt, en dr. G.Rusland een handlanger van Chan gaat worden.

5. Mensen die nauwelijks 142 jaar in Suriname wonen ( 1873-2015) mogen de regeermacht niet in handen krijgen, terwijl anderen al 364 jaar in Suriname zijn ( 1651-2015) de regeermacht moeten blijven behouden. Op deze subtiele manier is men te werk gegaan om de partners (vooral de achterban) van V-7 bang te maken

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 14-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics