Nickerie.Net, maandag 14 september 2015


Overleg rijstboeren en VRE levert geen betere padieprijs op

De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft zaterdag vergaderd met de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). De lage opkoopprijs van de natte padie is een heet hangijzer. Harrinanan Oemraw van de SPBA zegt aan Starnieuws dat zij geen padie opkoopprijs hebben kunnen vaststellen. Minister Soerseh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal de rijstboeren vanmiddag ontvangen. Oemraw is hoopvol gestemd.

De SPBA- topman zegt dat er over een weer is gesproken over de lage opkoopprijs en dat deze prijs de boeren helemaal failliet zal verklaren. Echter hebben opkopers het ook niet gemakkelijk. Ook zij zitten met voorraden en de wereldmarktprijs is laag, waardoor de opkoopprijs tussen de SRD 28 en 35 ligt. Rakesh Narsingh, opkoper, verwerker en exporteur van rijst zegt dat hij SRD 35 biedt per baal natte padie. Ik heb geen oude voorraden. Voor de open markt wordt de wereldmarktprijs gehanteerd. Het grootste gedeelte van de verwerkers heeft geen voorraden meer. Het is te verwachten dat de padieprijs nog meer zal kelderen, omdat buurland Guyana een enorme druk uitoefent, deelt Narsingh mee.

De rijstmagnaat merkt op dat Guyana voor USD 310 FOB vraagt. De opkoopprijs van de padie in het buurland is volgens Narsingh tussen de SRD 28 en 30. Deze boeren hebben tal van voordelen. Ze genieten van diverse ontheffingen, diesel kost daar ongeveer SRD 2,80 per liter, ureum is goedkoper, hun rijstras is veel beter en zij hebben beter zaaizaad. De kosten die deze boeren maken zijn veel lager, waardoor Guyana een veel betere prijs kan aanbieden om het product te exporteren, meent Narsingh.

Suriname exporteert voor USD 350 tot USD 360 FOB. Hierdoor is Suriname volgens Narsingh niet zo aantrekkelijk, omdat Guyana veel goedkoper is. Zo was er volgens de exporteur een afspraak met Hati voor een prijs van USD 335, maar nadat Guyana USD 310 aanbood, heeft Hati de deal gecanceld. Narsingh verwacht dat met de huidige ontwikkelingen op de wereldmarkt, de prijs verder zal dalen naar SRD 20 tot 25 per baal natte padie.

Wanita Ramnath

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 14-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics