Nickerie.Net, woensdag 16 september 2015


William Waidoe: ‘Deze regering wil sympathie hebben van het volk’

 

15-09- 2015

 

De afgelopen dagen heeft William Waidoe de eerlijkheid van de regering ervaren. Dit was volgens Waidoe tijdens de vergadering van afgelopen donderdag ook op te merken. Wat Waidoe aanvoelt, is dat deze regering sympathie wil hebben van het volk. ‘Het volk is alleen bereid in te leveren, wanneer je eerlijk voor de dag komt. Niemand praat over de torenhoge salarissen die mensen krijgen bij het accommoderen van hun loyalisten. Zij persen het volk af, maar mensen komen niet op straat, omdat de regering eerlijk overkomt. Dat is de strategie die ik opmerk’, zegt de volksvertegenwoordiger. Volgens Waidoe zijn de aangekondigde verhogingen van dien aard, dat hij nog steeds niet kan begrijpen waarom niemand nog op straat gaat. ‘Doordat men eerlijk overkomt, krijgt de regering sympathie van het volk. Het volk is bereid even in te leveren.

 

Niemand stelt de vragen over de echte oorzaak van het probleem. De oppositie heeft het aangekaart. Je hoort het ook bij de opinies, want het lijkt alsof niemand meer voor de NDP heeft gestemd. Ondanks dit, doet niemand wat’, aldus Waidoe. Verschuiving in begroting onrechtmatig Bij verschuivingen in de begroting en suppleties heeft de regering toestemming nodig van het parlement. Dat staat als een paal boven water. Het parlement is nu in reces, dus zal de overheid volgens Waidoe maatregelen gewoon doorvoeren.

 

Een van de zaken waar de overheid in het parlement haar zorgen over heeft geuit, was het uitbetalen van de ambtenaren dat in gedrang bleek te komen. Uiteindelijk wees de Financiënminister op de mogelijkheid van het plegen van verschuivingen binnen de huidige begroting, die het uitbetalen van de salarissen mogelijk maakt. Volgens Waidoe is deze verschuiving onrechtmatig. ‘De druk op die ketel wordt uitgevoerd door de ambtenaren. De enige doelgroep die in deze op straat zou gaan, is de ambtenaar. Men drukt dit gewoon door en zal na de jaarrede van de president additioneel gewoon toestemming vragen. Ze hebben de meerderheid van 34 man.

 

De oppositie mag luidkeels gillen dat de wetten niet zijn nageleefd, maar de motie wordt met een meerderheid aangenomen. Het volk verdient dit niet, daar men geen veroorzaker van de problemen is. Het is waar dat de prijzen van commodity’s aan het dalen zijn. Maar de kunst is niet in jou inkomen te bepalen, maar jou uitgaven te bepalen. Ik vind het erg dat wij zo moeten inleveren. Ik ben bang dat wij met deze handeling 15 jaar terug gaan in onze ontwikkeling’, aldus

 

Waidoe. Kavish Ganesh

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 16-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics