Nickerie.Net, vrijdag 18 september 2015


Randjietsingh: “Santokhi wordt niet ter verantwoording geroepen”

 

Ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is niet te spreken over het feit dat hij eerst via de pers moest vernemen dat zijn partijvoorzitter Chan Santokhi een ‘geheim’ gesprek met president Desi Bouterse op zijn woonadres heeft gevoerd. Randjietssingh zegt dat het feit dat het gesprek zonder medeweten van de partijtop en overige partijleden is gebeurd, ervoor heeft gezorgd dat men is gaan speculeren. Hij zou het daarom een goede stap van de VHP-topman hebben gevonden, als die wel van te voren of direct na het gesprek een mededeling hiervan zou hebben gedaan. Binnen de VHP is er teveel ruis ontstaan over de wijze waarop voorzitter Santokhi de partij uitdraagt. Het sloeg als een bom in bij velen toen bleek dat de oppositieleider een geheim gesprek had met de NDP-voorzitter. Hierbij was ook aanwezig NPS-voorzitter Gregory Rusland. In tegenstelling tot wat parlementariër Asiskumar Gajadien zegt, geeft de VHP-ondervoorzitter Randjietsingh aan dat er geen reden aanwezig is om de partijvoorzitter ter verantwoording te roepen. Randjietsingh benadrukt dat de oranje partij vanaf haar oprichting bekend staat als een democratische partij. Op grond hiervan staat een ieder volgens hem vrij om gesprekken met wie dan ook te voeren, ook de voorzitter. Alleen zou het volgens hem prettig zijn als de VHP-fractie en dagelijks bestuur op de hoogte waren van dit gesprek.

 

VHP’ers konden ook bijdrage hebben geleverd
Randjietsingh zegt dat het niet bekendmaken van dit gesprek jammer genoeg ervoor heeft gezorgd dat de overige leden van de oranje partij ook geen bijdrage hebben kunnen leveren aan dit gesprek. Door middel van advies aan de partijvoorzitter, zou die dan een nog uitgebreider gesprek met het staatshoofd hebben kunnen voeren. Dit is het enig probleem wat zij mis hebben gezien met de actie van Santokhi. “Wel is het zo dat wij pas de partij kunnen binden met afspraken, wanneer dat inderdaad duidelijk besproken is en afgesproken is binnen de partij. Alleen moet het binnen het kader van het partij denken en partijcultuur besproken zijn. Dat is logisch en gebeurt in elk partij.” Desondanks verzekert Randjietsingh dat een ieder in de partij nog het volste vertrouwen in de partijvoorzitter heeft. Er is volgens hem geen enkel belang geschaad.

 

Bouterse misbruikt Santokhi en Rusland om parlementair gezag te ondermijnen
De VHP-ondervoorzitter blijft erbij dat er niets ‘geheims’ in het gesprek was dat niet in De Nationale Assemblee (DNA) besproken zou kunnen worden. Hij denkt dat het staatshoofd vermoedelijk een eigen agenda heeft gehad door het parlementair gezag te blijven ondermijnen. Het bespreken van parlementaire zaken op zijn residentie toont dat duidelijk aan. De oud-fractieleider van de VHP vindt dat het staatshoofd een spoed openbare vergadering in het parlement zou kunnen hebben aangevraagd. Hij vergelijkt de situatie met het geval, waarbij het land in 2014 te maken had met een energiecrisis. Toen is de president wel naar het parlement geweest om de gemeenschap voldoende te informeren. Het feit dat Santokhi en Rusland uit respect voor het staatshoofd toch naar de spoedbespreking zijn gegaan, is juist nadelig voor hun uitgevallen. “Bouterse heeft Santokhi en Rusland misbruikt om parlementair gezag te ondermijnen”, aldus Randjietsingh. Echter beseft hij ook dat wanneer er zich bepaalde calamiteiten in het land voordoen, je jezelf zal moeten aanpassen.

 

President moet nota nemen van verantwoordelijkheid
Randjietsingh blijft erbij dat het belangrijk is dat het staatshoofd nota neemt van zijn verantwoordingsplicht jegens de samenleving. De kans op succes van zo een beleid zal volgens hem pas zijn, wanneer er inderdaad goed overleg is met de samenleving. “De samenleving participeert in het denken en doen van wat de regering denkt. Het succes van beleid zal pas zijn als het volk meewerkt. Daarvoor moet het volk geďnformeerd worden”, aldus Randjietsingh. Volgens de politicus is dit gedrag van de president ook tijdens de jaren ‘80 gezien. Toen was het land compleet vernietigd.

FR

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 18-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics