Nickerie.Net, zaterdag 19 september 2015


Santokhi diep geraakt door heengaan Ramdhani

 

VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt in een verklaring dat het plotselinge overlijden van Harold Ramdhani hem diep heeft geraakt. De partij verliest een zeer waardevol, trouw en buitengewoon actief lid.

 

"Nog geen twee weken terug had ik een lang gesprek met hem waarin hij onder meer uitvoerig vertelde over zijn succesvolle periode als lid van de Staatsraad en van zijn waardevolle bijdragen als president-commissaris bij het Staatsziekenfonds. Ik luisterde met interesse naar hem want wie Harold kende weet dat hij boeiend kon vertellen. Toen na bijkans twee uren wij het gesprek beŽindigden, omdat hij een andere afspraak had en hij mij ten afscheid een hand gaf, kon ik niet bevroeden dat dit het laatste contact zou zijn tussen ons.

 

Ofschoon ik besef dat het leven vergankelijk is en ik in mijn spirituele beleving van het bestaan daar zoveel mogelijk rekening mee hou, moet ik bekennen dat het onverwachte overlijden van Harold een schok voor mij is geweest. Ook in de VHP, waar hij gerekend wordt tot een van de loyale 'stonfutuís' , zal zijn heengaan een merkbare leegte achterlaten. Dit geldt vooral voor de mensen die op de donderdagavond speciaal naar de Olifant kwamen om te luisteren naar zijn eigen wijze van politieke nieuwsverstrekking. Voor vele jongeren in de partij was 'oom Harold' een vaderfiguur, maar ook de meer ervaren leden konden altijd een beroep doen op zijn jarenlange ervaring als politicus , ondernemer, of als dienaar op het sociaal-maatschappelijk veld.

 

De VHP verliest met Harold Ramdhani een zeer waardevol, trouw en buitengewoon actief lid wiens verdiensten met erkentelijkheid in de kronieken van de partij zullen worden opgetekend.  Namens de VHP betuig ik met weemoed mijn innige medeleven met alle nabestaanden, in het bijzonder de naaste familie van Harold; ik wens hen zeer veel sterkte toe en bid dat allen de nodige kracht geschonken worden om door deze droeve donkere dagen heen te komen."

 

Chan Santokhi,
Voorzitter VHP

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 18-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics