Nickerie.Net, zaterdag 19 september 2015


Sham Binda: ‘Bouterse kan het niet aan en moet stap terugdoen’

 

Het heeft volgens de ondernemer Sham Binda en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers (Akmos) geen zin om te praten met een president die geen oplossingen heeft. ‘Als hij ze had, had hij ze al lang doorgevoerd. Hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. Wij zien dat we om wat voor reden dan ook in een situatie gemanoeuvreerd zijn, die we eigenlijk niet meer onder controle hebben.” De enige oplossing die nog voor de hand is, is volgens Binda een politieke oplossing. “Als de president het niet aankan, wat nu gebleken is, moet hij de eer aan zichzelf houden. De vicepresident zou kunnen overnemen voor het moment en hij zou een zakenkabinet met deskundigen in het leven kunnen roepen om gedurende twee jaar waar te nemen en orde op zaken te stellen.

 

Sham Binda - Akmos, Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers (Akmos)Sham Binda

Dit, gezien wij ons onder de huidige omstandigheden geen nieuwe verkiezing kunnen veroorloven.” Onder leiding van Bouterse is volgens Binda alles kapot gegaan. Er is veel aan het volk beloofd en achteraf blijken deze leugens te zijn, redeneert de ondernemer. Om rust te brengen in de samenleving zou de president daarom een stap terug moeten doen. ‘Ook al ben je democratisch gekozen, je geeft mij als burger nu de indruk dat je het werk niet aankan en je laat het hele volk in twijfel achter’, zegt Binda. Er worden volgens hem geen oplossingsmodellen aangedragen. ‘Het enige waarin men dat zoekt, is in tariefsverhogingen.’

 

De besprekingen die nu gevoerd worden tussen Ravaksur, het bedrijfsleven en de regering zijn volgens hem zinloos. Men zou de EBS eerst moeten zuiveren en gezond maken. ‘Anders kan je vandaag de tarieven verhogen om ze de volgende dag weer te moeten aanpassen. Het bedrijf wordt er niet efficiënter door. Het is dan met een open kraan dweilen.’ De zaak moet volgen Binda bij de structuur van de SWM en EBS worden aangepakt. Hij meent ook dat de mensen de verhoogde stroomtarieven niet meer gaan kunnen betalen, hetgeen zal leiden tot stroomdiefstal als zij geen uitweg meer hebben.

 

 ‘Hoe zal men dit controleren? Dit is het gevaar waarmee men speelt. Men gaat gedragingen oproepen, waardoor mensen door noodzaak burgerlijke ongehoorzaamheid ten toon gaan stellen.’ De hoogte van het tarief maakt volgens Binda ook niet uit. ‘Het gaat toch kostprijsverhogend werken. Het is alsof je vraagt: is het beter om aan de slag te gaan of een natuurlijke dood te sterven? Wat maakt het uit, want je gaat toch dood.’

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /DBS 18-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics