Nickerie.Net, maandag 21 september 2015


DNA-lid Kalloe wil kwijtschelding boeterente landbouwers

“Reikhalzend kijken niet alleen de boeren, maar alle betrokkenen in de sector uit naar het resultaat van de mededeling van minister Soeresh Algoe van LVV. Hij zal met de banken praten om onder andere de boeterentes van de boeren kwijt te laten schelden. Echter zal de minister zich niet alleen moeten inzetten hiervoor, maar ook de accumulerende rente vanaf de voorjaarsoogst 2014 te doen kwijtschelden”, stelt Assembleelid Jitendra Kalloe (VHP).

fotoDe boeren hebben sedert de voorjaarsoogst 2014 te kennen gegeven dat zij door de lage padieprijzen niet in staat zijn hun leningen af te lossen, zegt Kalloe. Door het verruimen van het maximum van de leningen, waren de boeren volgens het DNA-lid in staat geweest de daaropvolgende seizoenen in te zaaien. Door de steeds kelderende prijzen zijn de boeren in een uitzichtloze situatie beland. Daarnaast merkt de volksvertegenwoordiger op dat de LVV-minister ook zal moeten praten over het bevriezen van de schulden van de boeren totdat de sector weer lonend is geworden. “Dit is een heel normaal besluit dat landen of regeringen treffen om de voedselproductie en de andere beleidsdoelen veilig te stellen bij agrarische producties. Beslaglegging en of intrekking op of van eigendommen van boeren, moeten in het belang van productie weder ter beschikking gesteld worden aan belanghebbenden,” vindt Kalloe.

Het verlagen van de rentepercentage op alle agrarische kredieten, noemt het DNA-lid een must. Terwijl de prijzen kelderen en de sector achteruitgaat, wordt er aan de ondernemers meegedeeld dat de rentevoet gestegen is, meent Kalloe. De rentetarieven bedragen tussen de 14% en 16%. Volgens Kalloe kan de agrarische sector daadwerkelijk aantrekkelijk en lonend gemaakt worden door een rentevoet van tussen de 3% en 5% voor deze subsector te hanteren. Dit gebeurt volgens hem wel in andere voedselproducerende landen. “Indien deze maatregelen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zal dit bijdragen tot de continuďteit van de sector: in het bijzonder het behoud van arbeidsplaatsen, voedselzekerheid en verdere stimulering van ondernemerschap,” meent Kalloe.

Wanita Ramnath

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 21-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics