Nickerie.Net, dinsdag 22 september 2015


Smerig scenario van Asis en Bolanath

Asiskumar Gajadien en Bholanath Narain van de VHP vernieuwingsbeweging zijn momenteel bezig met een smerig scenario. Asis Gajadien maakte via een nieuwssite wereldkundig dat de voorzitter van de VHP ter verantwoording wordt geroepen m.b.t het “vertrouwelijk gesprek” tussen Santokhi en president Bouterse. Bholanath Narain probeerde middels een open brief aan het hoofdbestuur van de VHP het volk wijs te maken dat de leiding van de VHP niet deugt. Ze maken nu werkelijk van een mug een olifant.

Als je een goede analyse maakt van de reactie van Asis Gajadien en de open brief van Bolanath aan het hoofdbestuur van de VHP kom je gauw tot de conclusie dat ze het hoofdbestuur van de VHP willen overnemen. Ze willen VHP-voorzitter Santokhi beletten dat hij in juli 2016 opnieuw voorzitter wordt van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP).

De twee afzonderlijke berichten zijn niets anders dan een smerig scenario van deze twee boezemvrienden. De vernieuwingsbeweging onder leiding van Asis Gajadien is de slangenkop van de VHP. Deze beweging is een broeinest van machtswellustelingen. Ze kunnen niet eens haar eigen beweging behoorlijk leiden, hoe zullen ze dan het hoofdbestuur leiden? Misschien kunnen ze het bestuur van de bekende Doksa Club overnemen. Er zijn mensen die het fijn vinden om macht uit te oefenen om anderen onder subtiele dwang te vertellen wat ze moeten doen en hoe ze moeten denken. Deze machtswellustelingen kennen geen onbaatzuchtige liefde, voor hen heeft alles een prijs. Voor wat hoort wat.

Vlak na de verkiezingen van 25 mei heeft Asis Gajadien samen met Ganeshkoemar Kandhai, thuis bij ene Poenai, te Houttuinproject, geheime gesprekken gevoerd met president Bouterse over samenwerking en overlopen. Poenai is de persoon die het perceel ter beschikking heeft gesteld aan president Bouterse voor het bouwen van het Wanica ziekenhuis. Vermoedelijk hadden bepaalde netwerken aan de leiding van de VHP gerapporteerd dat Asis en Ganesh bezig waren gesprekken te voeren met president Bouterse.

Ik vermoed dat dit de aanleiding is geweest voor de gewezen coördinator van V-7, toestemming te geven aan de partijen binnen de V-7 om met president Bouterse te mogen praten. Hierdoor is toen de pas afgesneden voor Asis Gajadien om over te lopen en geld te maken.

Men gaat zich afvragen wat de bron is van dit bericht. In Suriname blijft niets geheim, president Bouterse laat opzettelijk vertrouwelijke gesprekken doorlekken als hij met zijn tegenstanders praat. Het gaat me niet verbazen, nu de president met VHP-voorzitter praat over de precaire situatie van het land, de VHP-voorzitter te weten zal komen over geheime afspraken tussen Asis en president Bouterse. Sommige mensen gaan dit bericht niet willen geloven, maar ik kan helaas de bron niet prijsgeven. Toen in 1996, 5 VHP -parlementsleden overliepen naar de NDP, geloofde eenieder dat ze omgekocht waren en dik zijn betaald. Waarom nu niet? Zijn Raymond Sapoen en Chitan zomaar overgelopen?

Ineens is Bholanath Narain pleitbezorger van mevrouw Rewtie Sitaram en de positie van de vrouw. Asiskumar Gajadien en Bholanath Narain zijn juist diegenen geweest die middels chantage Rewtie Sitaram weerhouden hebben DNA-kandidaat in 2010 en 2015 te worden. Asis had voor Bholanath gepleit voor DNA- kandidaat. Ondanks dat Mathoera een nieuwkomer is heeft ze meer dan 2700 stemmen gehaald. Asis Gajadien heeft met zijn chantage-politiek in 2010 minder dan 800 stemmen gehaald en in 2015 iets meer dan 700 stemmen. Dus dat wil zeggen dat Asis Gajadien geen draagvlak heeft in de samenleving. Hij is over de rug van voorzitter Santokhi binnen gekomen. Er zijn ook enkele prominente VHP’ers die zogenaamd goed menen met de VHP- voorzitter maar ze zijn bezig de poten onder voorzitter zijn stoel langzaam weg te zagen.

De voorzitter moet nu extra waakzaam zijn voor het vuile scenario van regisseur Asis Gajdien en zijn verlengstukken. Die verlengstukken zullen te zijner tijd ook ontmaskerd worden. De vernieuwingsbeweging is al begonnen om aftastende gesprekken te voeren met coördinatoren, kernen en andere structuren.

Als Asis Gajadien voorzitter wordt van de VHP, zal de partij opgaan in de NDP. Voorzitter VHP, brengt u het paard van Troje niet binnen uw bestuur. Niemand van de vernieuwingsbeweging moet u opbrengen op uw lijst voor de aanstaande hoofdbestuursverkiezingen in juli 2016. Doet u dat toch dan zult u later heel veel spijt van hebben. Ik ben ervan overtuigd dat er een nieuw bestuur komt onder leiding van Santokhi. Een aantal personen moet zichtbaar worden gemaakt die integer en loyaal zijn aan het bestuur. VHP’ers let op uw zaak. VHP-voorzitter Santokhi wees op uw hoede, de poten onder uw stoel worden langzaam weggezaagd.

Ahswien Gajadien

Voor reacties: Ashwien8719@gmail.com

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /GFC 18-09-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics