Nickerie.Net, donderdag 01 oktober 2015


Boerenorganisatie bezorgd over houding molenaars

NIEUW-NICKERIE - Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA) is bezorgd omdat sommige molenaars in Nickerie de rijstboeren nog niet betaald hebben voor geleverde padie uit de voorjaarsoogst. Hij weet niet om hoeveel mensen het gaat, “maar het zijn er een aantal die hun bezorgdheid hebben uitgesproken.” Oemraw is ook boos omdat de molenaars bij de afrekening niet de overeengekomen SRD 50 per baal padie betalen, maar SRD 40 tot SRD 45.

Boerenorganisatie bezorgd over houding molenaarsRamkoemar Ramjiawan moet nog SRD 15.000 ontvangen voor zijn padie die hij vorig seizoen heeft geleverd aan een molenaar. "Elke keer wanneer wij hem geld vragen, krijgen wij hetzelfde antwoord. Men vertelt ons steeds hetzelfde verzonnen verhaal dat er geen afzet is."

De SPBA wil dat het uitbaggeren van de Nickerierivier vanaf de monding tot de haven prioriteit geniet bij de regering. "De overheid moet alles in het werk stellen om de ondiepe vaargeul uit te baggeren, zodat grotere schepen de haven in Nieuw-Nickerie kunnen aandoen om rijst in te laden voor export."

Oemraw vindt dat op éénvolgende regeringen het hebben nagelaten om dit probleem op te lossen. "We weten ook dat er geld vrijgemaakt was voor de bouw van een nieuwe haven in Nickerie volgens de international standaarden, maar wij weten ook niet hoe het komt dat de werkzaamheden niet voltooid zijn, terwijl er voldoende middelen beschikbaar waren."

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /dWT 01-10-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics