Nickerie.Net, donderdag 01 oktober 2015


VHP blij met issues van de partij in jaarrede president

Chan Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), is ingenomen met de jaarrede van president Desi Bouterse. “Wij hebben heel goed geluisterd en we zien inderdaad dat de meeste issues die wij gepresenteerd hebben, ook opgenomen zijn. De president had ons toegezegd dat die opgenomen zouden worden,” heeft Santokhi gezegd tijdens een persconferentie na de jaarrede van de president.

fotoDe fractie van de VHP tijdens een persconferentie na de jaarrede van de president, woensdag. Aan het hoofd van de talel, voorzitter Chan Santokhi. (Foto: Raoul Lith)

Santokhi legt uit dat er op verschillende momenten dialoog geweest is tussen de president en de VHP over de ontwikkelingsrichting en ontwikkelingsvisie van het land. In totaal hebben partijen zeven keer met elkaar overlegd. “Bij de gesprekken hebben wij onze visie gepresenteerd. In totaal 21 beleidsissues”. De VHP- voorzitter merkt op dat er tijdens de begrotingsbehandelingen gevraagd gaat worden aan de regering of er eventuele onduidelijkheden waren voor het niet opnemen van alle beleidsissues.

De VHP-topman zegt dat er een brief gestuurd is naar de president waarbij de partij bereid is ondersteuning te geven. “Als het gaat om issues die de ontwikkeling in het land op gang kunnen brengen. Als het gaat om issues die het volksbelang zullen dienen, kan de regering op de ondersteuning van de VHP rekenen,” stelt Santokhi. Hij geeft verder aan dat de VHP strijd zal blijven leveren tegen maatregelen van de regering die negatieve effecten zullen hebben voor de gemeenschap.

Santokhi benadrukt dat de rol van de VHP in de oppositie een bewuste keus is. “Het volk heeft gesproken op 25 mei en heeft daarbij de VHP geen regeermandaat gegeven”. Als oppositie worden er adviezen gegeven aan de regering die alle lagen van de samenleving raken. “We kijken uit hoe de regering maatregelen gaat continueren. En we hopen dat ze blijft evalueren om te zorgen dat de negatieve gevolgen niet zodanig zullen zijn dat bedrijven moeten sluiten”.

Raoul Lith

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /No Spang 11-06-2011

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics