Nickerie.Net, zondag 04 oktober 2015


VS-ambassadeur pleit voor justitieel onderzoek Dino Bouterse

De scheidende ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, zijne excellentie Jay Anania, pleit ervoor dat er alsnog een justitieel onderzoek naar het voormalig hoofd van de Counter Terrorism Unit, Dino Bouterse, wordt opgestart. In een exclusief interview met De West stipt de VS-ambassadeur aan, dat het bevreemding bij hem wekt dat er geen enkele indicaties zijn dat er acties in die richting worden ondernomen. Dit, terwijl het wel was toegezegd na de arrestatie van de presidentszoon. “If I was a Surinamer, I would be concerned how it was so easy for Dino Bouterse to issue legitimate Surinamese passports with false identities. Somebody was doing this”, meent Anania.

Deze kwestie heeft hij niet besproken met de minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, maar wel eerder aangekaart bij andere autoriteiten. De topdiplomaat benadrukt, dat de VS altijd bereid zijn medewerking te verlenen aan dergelijke onderzoeken, bovendien is er voldoende bewijsmateriaal verzameld, dat gaarne wordt doorgespeeld. “In the matter of Dino Bouterse, it’s a matter of public record. He was clearly involved in criminal activities that were very serious. The evidence against him was extremely strong. He plead guilty, so he is now suffering the consequences of those terrible decisions”, weet Anania over de DEA-operatie in augustus 2013.

VEILIGHEIDSSITUATIE SURINAME

De ambassadeur vindt overigens de algemene veiligheidssituatie in Suriname een van de grote positieve aspecten van ons land. Hij wil het effect van criminaliteit in Suriname niet bagatelliseren, maar is van oordeel, dat als je de situatie vergelijkt met andere landen in de regio, het meevalt; je ziet hier geen druggangs die elkaar uitmoorden en er is geen hoog moordcijfer. “Overall I would say, we feel quit safe in Suriname. I always felt safe here. There are certain places in the USA, where I would feel far more worried about than here”. Sowieso is er ook geen Amerikaans terrorisme-alert voor Suriname.

VRAAGSTUK VEILIGHEID IN JAARREDE BOUTERSE

President Bouterse heeft woensdag jongstleden in zijn jaarrede te kennen gegeven, dat er speciale aandacht zal worden besteed aan de veiligheid in het binnenland, met name in gebieden waar er kleinschalige mijnbouw – en aanverwante activiteiten, ontplooid worden. Voor wat betreft de transnationale criminaliteit, zullen de grenscontroles worden opgevoerd en zullen de internationale, regionale, bilaterale samenwerkingsverbanden met rechtshandhaving – en veiligheidsdiensten worden geïntensiveerd. Inzake de drugscriminaliteit zal de concentratie niet alleen zijn op aanvoer en transito van drugs maar ook op nationaal niveau, dus aan de vraagzijde. De ontwikkelingen omtrent nieuwe dreigingen als terrorisme en cyber crime worden nauwgezet gevolgd en ook wordt beleid er op ontwikkeld. “Criminaliteit in andere facetten zal preventief benaderd worden, door de samenleving hierbij te betrekken, evenwel zullen wij in voorkomende gevallen, waar nodig resoluut en repressief optreden. Het volk heeft alle recht op veiligheid. Het Nationaal Veiligheidsplan geeft middels protocollen op gepaste wijze antwoord op de vraag hoe de aanpak in zijn totaliteit zal zijn op het stuk van veiligheid”, aldus Bouterse.

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /De West 01-10-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics