Nickerie.Net, woensdag 21 oktober 2015


Baboeram ‘liegt of het gedrukt staat

 

De afgelopen dagen zijn we weer getrakteerd geworden op de Clean Bouterse columns en de door de Staat betaalde en nationaal uitgezonden persconferenties van ene inmiddels bekende Dew Baboeram. Het is dan ook weer tijd voor en korte evaluatie van de vorm, de inhoud en het doel van Baboeram zijn Clean Bouterse Project.

Organisatorisch onvermogen 
Wie Baboeram vanaf het begin volgt zal ontdekt hebben dat hij schittert in organisatorisch onvermogen. Het begon met een gedoe over beeldopnames, waarvan Baboeram ons verzekerde dat er in die opnames niet geknipt zal worden. Nu deelt hij ons doodleuk mede dat de STVS de opnames zal maken en het auteursrecht daarom ook bij de STVS komt. Baboeram heeft dus niets te zeggen over de beeldopnamen en over wat zal worden uitgezonden. 

Baboeram had nauwelijks zijn hielen uit Suriname gelicht of zijn met veel fanfare bejubelde Surinaamse projectdrager, de heer Ramon Cumberbatch, haakte af. Bij terugkeer bleek dat de vele aangemelde vrijwilligers het ook, maar dan geruisloos, hadden laten afweten, omdat ze het vele werk niet aankonden. De ezelskar - zou ik bijna willen zeggen - wordt nu volgens Baboeram getrokken door vaste betaalde studenten van Adek, die naar ik aanneem door de Staat betaald worden.
Maar, omdat die betaalde studenten zo ontzettend veel werk moeten verzetten, voorziet Baboeram nu reeds dat hij in tijdnood komt en heeft hij zijn Clean Bouterse Project officieel “opgesplitst” in twee delen. Het eerste deel, de zogenaamde getuigenis van Bouterse zal echter plaatsvinden zonder draaiboek. Ik citeer Baboeram: 
“Na de lunch begint het eerste gesprek. Daarna is alles open. Er is geen draaiboek anders dan lunch en avondeten. Voor de rest laten we tijden, inhoud van de gesprekken en alle andere zaken afhangen van hoe het loopt," aldus Baboeram, die dus een regisseur is zonder regie.

Inhoudelijke warhoofd 
Maar niet alleen organisatorisch blijkt Baboeram er niets van te bakken. Vooral inhoudelijk wekt hij de indruk een warhoofd te zijn. Eerst was de waarheid over de moord op zijn broer zijn ultieme doel, zodat hij verder kon leven zonder wrok en haat. Nu beweert hij dat “er geen garanties zijn of de waarheid rond 8 december 1982” aan het licht komt. Baboeram vindt nu dat de waarheidsvindingvooral gediend zal zijn door de vele reacties die op de getuigenis van Bouterse zullen komen.

Ook ontdekte Baboeram recent in Zuid Afrika dat het begrip mensenrechten bestaat. Tot een maand geleden had Baboeram dat woord in verband met de 8 december moorden nog nooit in de mond genomen en sprak hij gedecideerd over processen van geweld. Die mensenrechten brachten hem op het idee om ook even een bezoekje te brengen aan de Secretaris Generaal van de OAS, omdat die reeds ervaring hebben met amnestie in Suriname in 1989.
De Secretaris Generaal van de OAS ontvangt echter tijdens werktijd geen privé personen. De enige hoedanigheid waarin Baboeram door hem ontvangen kan worden is als speciale afgezant van de President van de Republiek Suriname, die in privé hoofdverdachte is. Maar ook als afgezant van de President geef ik Baboeram weinig kans, omdat de vorige speciale afgezant, de toenmalige minister van buitenlandse zaken Lackin, door de OAS reeds is teruggefloten. 

Pertinent leugen 
Maar het grootste inhoudelijke bezwaar tegen het Clean Bouterse Project van Baboeram zit hem in de pertinente leugen die hij verkondigt inzake de Amnestiewet 1989. Baboeram verkondigt steeds dat bij de Amnestiewet 1989 amnestie verleend is voor de gruwelijk moorden op militairen, die gepleegd zijn door leden van het Jungle Commando tijdens de Binnenlandse oorlog. 
Baboeram verwijt de 8 december nabestaanden dat zij met twee maten meten omdat zij sinds 2012 tegen amnestie zijn voor de militairen die op 8 december hebben gemoord, maar zwegen toen in 1989 amnestie verleend werd aan moordenaars van militairen. Niets is minder waar.

Bij de Amnestiewet 1989, gepubliceerd in het Staatsblad 1992 no. 68, is volgens artikel 1 sub a, amnestie verleend voor de misdrijven omschreven in de volgende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 128 t/m 135a (“Misdrijven tegen de veiligheid van de staat”); 169 t/m/ 175 (“Misdrijven tegen de openbare orde: 183 en 184 (“Deelneming aan misdrijven tegen de veiligheid van de staat”).
Het is dan ook pertinent onwaar dat bij de Amnestiewet 1989 amnestie is verleend voor moorden gepleegd op militairen, zoals Baboeram ook weer in zijn laatste column op 19 oktober 2015 beweert. Voor zijn pech kan een ieder in het Staatsblad nalezen dat Baboeram niet de waarheid spreekt en kan ik dus met recht stellen dat hij ‘liegt of het gedrukt staat’.
Juist bij de Amnestiewet 2012 is door een wijziging van artikel 1 ook amnestie verleend voor de misdrijven omschreven in de artikelen 347, 348, 349 en 360, te weten ‘Doodslag’, ‘Moord’ en ‘Marteling’, gepleegd ‘op 7,8 en of 9 december 1982’. Men leze het na in het Staatsblad 2012 no. 49.

Haat zaaien 
Maar waarom verkondigt Baboeram deze leugen? Het antwoord is makkelijk te vinden als we te rade gaan bij zijn laatste Woede column. Daaruit kan m.i. geen andere conclusie getrokken worden dan dat Baboeram haat aan het zaaien is tussen de 8 december nabestaanden aan de ene kant en de nabestaanden van militairen, die volgens Baboeram aan de andere kant van de barricade staan.
Eerst probeerde Baboeram verdeeldheid te zaaien onder de 8 december nabestaanden, hetgeen hem niet gelukt is. Nu heeft het er alles van dat hij haat wil zaaien tussen de 8 december nabestaanden en de nabestaanden van militairen die volgens Baboeram vol woede zijn. Baboeram zegt hun te citeren, dat ze er genoeg van hebben om jaarlijks “te luisteren naar het geklaag van de nabestaanden van 8 december”. 
Alsof dat niet genoeg is weet Baboeram te melden dat de nabestaanden van militairen met nameboos zijn op de 8 december nabestaanden “die in de media hun mond roeren: Sunil Oemrawsingh, Henri Behr, Eddy Wijngaarde, Kanta Adhin en … Sandew Hira”, zegt hij er schijnheilig bij.

Barricaden voor Bouterse 
Nu begrijp ik waarom Baboeram voorspeld heeft dat gewapende aanhangers van Bouterse de straat opkomen en er een burgeroorlog volgt als Bouterse gearresteerd zou moeten worden. Baboeram kan dat kennelijk zeker weten omdat we uit zijn Woede column moeilijk anders kunnen destilleren dan dat hij driftig bezig is ex-militairen en nabestaanden van militairen aan te zetten om op de barricade te klimmen om Bouterse te beschermen, tegen de 8 december nabestaanden. 

Niet de 8 december nabestaanden “gokken met mensenlevens”, zoals Baboeram valselijk heeft beweert, maar Dew Baboeram is op een moreel verwerpelijke manier bezig slachtoffers en nabestaanden van grove mensenrechtenschendingen in de Republiek Suriname, die steeds plaatsvonden als D.D. Bouterse aan de macht was, tegen elkaar op te zetten. Ik ben er echter van overtuigd dat zijn snode plannen schipbreuk zullen lijden door zijn eigen leugens en die van de hoofdverdachte in de 8 december moorden.

H.A.M. Essed
Paramaribo 20 oktober 2015

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /NSS 21-10-2015

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2015. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics